Systémové upozornění
Hlavní informace

FJFI uděluje svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj ČVUT nebo přispěly k rozvoji vědy a vzdělanosti, následující medaile

 • medaile FJFI I. stupně – stříbrná,
 • medaile FJFI II. stupně – bronzová.

Udělování medailí je zakotveno ve statutu FJFI ČVUT. Kritéria pro udělení medailí stanoví statuty medailí schválené AS FJFI. Níže naleznete přehled udělených a předaných medailí v průběhu posledních let.

{cmp_start idkey=7795[url=https%3A%2F%2Fwww.fjfi.cvut.cz%2Fcz%2Fmedia-a-verejnost%2Foceneni%2Fmedaile][title=Medaile+FJFI][desc=]}

FJFI uděluje svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj ČVUT nebo přispěly k rozvoji vědy a vzdělanosti, následující medaile

 • medaile FJFI I. stupně – stříbrná,
 • medaile FJFI II. stupně – bronzová.

Udělování medailí je zakotveno ve statutu FJFI ČVUT. Kritéria pro udělení medailí stanoví statuty medailí schválené AS FJFI. Níže naleznete přehled udělených a předaných medailí v průběhu posledních let.

2018

Medaile FJFI II. stupně

 • Ing. Leopold Vrána

2017

Medaile FJFI II. stupně

 • Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.

2016

Medaile FJFI I. stupně

 • prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
 • Prof. Jiří Patera, Ph.D.
 • doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc.
 • Prof. Pavel Winternitz

Medaile FJFI II. stupně

 • prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.
 • prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.

2015

Tento rok probíhaly oslavy 60. výročí fakulty. Při této příležitosti bylo uděleno více medailí než obvykle.

Medaile FJFI I. stupně

 • prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
 • prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
 • Ing. Jaromír Horáček, DrSc.
 • doc. Dr. Danas Ridikas, Ph.D.
 • Prof. Dr. Christine Silberhorn
 • Ing. Jiří Ullschmied, CSc.
 • doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.

Medaile FJFI II. stupně

 • Prof. Dr. Gernot Alber
 • Prof Stephen Barnett
 • Ing. Marie Davídková, CSc.
 • prof. MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBA
 • Ing. Jiří Hůlka
 • Prof. Dr. R. J. E. Jaspers
 • Ing. Karel Kloc, CSc.
 • Prof. Ladislav Kocbach
 • doc. Ing. Martin Kropík, CSc.
 • prof. Ing. Oldřich Matal, CSc.
 • RNDr. Jiří Michálek, CSc.
 • Ing. Alois Motl, CSc.
 • Prof. Dr. Guido Van Oost
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
 • Prof. Dr. Wolfgang Schleich
 • prof. Ing. Bohumil Strnadel, DrSc.
 • Eva Štěpánková
 • doc. Michal Šumbera CSc, DSc.
 • prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
 • RNDr. Vladimír Wagner, CSc.

2014

Medaile FJFI I. stupně

 • Prof. Dr. Tamás Kiss (Ústav pro pevné látky a optiku Maďarské akademie věd)
 • prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc. (Univerzita Hradec Králové)

2013

Medaile FJFI I. stupně

 • Irena Dvořáková, prom. fil. (KJ)

2012

Medaile FJFI I. stupně

 • prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. (KF)
 • dr. Leonid Nemenov (CERN)
 • doc. Ing. Josef Novotný, CSc. (KDAIZ)
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (KF)

2011

Medaile FJFI I. stupně

 • Zdeněk Kolářský, akademický sochař a autor znaku fakulty

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.