Systémové upozornění
Hlavní informace

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 7, 115 19 Praha 1

Zvon Zikmund v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha je opraven a zvoní díky pomoci odborníků z ČVUT v Praze

Dne 16. listopadu 2019 se v 10.00 hodin u příležitosti slavnostní mše k 30. výročí svatořečení Anežky České opět rozezněl největší český zvon Zikmund v katedrále sv. Víta. Práce spojené s řešením špatného technického stavu srdce zvonu Zikmund probíhaly několik let a zvonění bylo proto v této době výrazně omezeno. V průběhu roku 2019 se podařilo získat závazné stanovisko OPP KPR a byla realizována celá řada prací a následných ověřovacích experimentů. Všechny úpravy byly úspěšně ukončeny a po rozboru výsledků experimentálního zvonění byl zvon předán k užívání.

FOTO ČVUT ZVON ZIKMUNDNeuspokojivý stav zvonu a značný rozsah výtluků byly důvodem, proč se v roce 2015 Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze obrátila na několik renomovaných pracovišť, a byl sestaven tým na posouzení stavu zvonu Zikmund.

Výsledky získané v průběhu let 2016 až 2018 vedly k závěru, že další bezpečný provoz zvonu Zikmund bude vyžadovat kontrolu srdce a jeho závěsu na zvonu. Pracovníci z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Fakulty stavební ČVUT v Praze proto připravili a realizovali řadu teoretických i experimentálních prací, jejichž výsledky umožnily popsat stav zvonu a současně připravit podklady pro opravu srdce.

Závěry těchto experimentů byly v roce 2018 jednoznačně potvrzeny specialisty z „European Competence Center for Bells ECC – ProBell“ při univerzitě v Kemptenu v Německu. Získané výsledky byly konzultovány jednak s arcidiecézním kampanologem, jednak s firmou Zvonotec, která se věnuje servisu zvonů. Výsledkem byl pak návrh úpravy tvaru srdce a závěsu, který schválil OPP KPR. Práce na úpravách tvaru srdce byly provedeny ve firmě COMTES FHT, a.s.

Děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze P. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek k tomu uvádí: „Celé dílo se podařilo úspěšně dokončit především díky velké obětavosti a nadšení pracovníků několika institucí a mnoha jednotlivců, kteří se podíleli na realizaci jednotlivých činností. Zvláště pak bych rád ocenil činnost pracovníků ČVUT a firmy COMTES FHT, a.s., kteří náklady za provedené práce věnovali kapitule jako sponzorský dar. Myslím, že zvon Zikmund, který v tomto roce slaví 470 let, si to plně zaslouží.“

 

 

V Praze 20. 11. 2019

Kontakt pro média:
doc. Ing. Jan Siegl, CSc.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: +420 224 358 508

FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
tel.: (+420) 224 358 277
fax: (+420) 222 320 861
www.fjfi.cvut.cz
www.jaderka.cz
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: KB Praha 1
č.ú.: 19-5373100277/0100

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.