Systémové upozornění
Hlavní informace

Během Dne otevřených dveří na FJFI ČVUT můžete v centru Prahy spustit jaderný reaktor

Zapojení studentů do unikátních vědecko-výzkumných projektů už během bakalářského a magisterského studia je jednou z předností studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Nejen o tom se mohou zájemci o studium přesvědčit na Dni otevřených dveří, který proběhne v úterý 29. ledna 2019 od 9.00 do 15.00 hod. v Praze. Program nabídne také ukázky vědecko-výzkumných pracovišť fakulty a exkurze do špičkových laboratoří.

Středoškoláci si na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT vyzkouší, jak zničit rakovinové buňky

„Plný zásah, rakovinové buňky jsou zničené,“ i to může zaznít během akce Den lékařským fyzikem, kterou každoročně pro studenty středních škol pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI). Uskuteční se ve středu 16. ledna 2019 a zájemci se musí předem registrovat. Cílem dne je ukázat potenciálním studentům možné využití radiotechnologií v lékařství a představit jim možnosti studia těchto specializací na fakultě. Studenti také ve specializovaném softwaru naplánují dávkovou distribuci záření v těle rakovinou postiženého pacienta a změří parametry svazku.

Seminář Matematika pro život představí učitelům argumenty pro studium matematiky

Představit učitelům středních a základních škol praktické využití matematiky v životě, aby ho dokázali zprostředkovat svým žákům, je hlavním cílem semináře Matematika pro život, který pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (UK). Kurz má certifikát MŠMT, a je tak zařazen do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP), nicméně zúčastnit se ho mohou i další zájemci. Celodenní seminář se uskuteční v pátek 25. ledna 2019 v budově FJFI v Trojanově 13.

Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd propojuje fakulty ČVUT

Na sklonku roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) schválilo jeden z největších současných projektů Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT): Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences – CAAS). Mezi hlavní cíle projektu vedeného Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze (FJFI) patří integrace základního a orientovaného výzkumu v různých vědeckých disciplínách a vytvoření efektivního prostředí pro mezioborový výzkum.

Na Den otevřených dveří se Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT chlubí nejen svými reaktory

Fúzní reaktor neboli tokamak jen kousek od Rudolfina, jaderný reaktor téměř v centru města, počítačové systémy pro vysoce výkonné výpočty, lasery, práce s plasmatem, nanotechnologické a chemické laboratoře a celá řada dalších lákadel bude připravena v rámci Dne otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Letošní novinkou je možnost navštívit také unikátní lékařské zařízení Protonové centrum. Hlavní program bude probíhat v budově v Břehové ulici 7 (Praha 1), doprovodné akce pak budou připravené v budovách v Trojanově 13 (Praha 2) a V Holešovičkách 2 (Praha 8), a to v úterý 27. listopadu 2018 od 9.00 do 15.00 hod.

Indická velvyslankyně spouštěla na FJFI ČVUT reaktor

Velvyslankyně Indické republiky Narinder Chauhan navštívila Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze (FJFI), aby se blíže seznámila s jejími aktivitami a vybavením a projednala možnosti další spolupráce v oblasti vzdělávání. Na modelu školního jaderného reaktoru VR-1 Vrabec si také vlastnoručně vyzkoušela jeho spuštění. Velvyslankyni na fakultě provázel rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, děkan FJFI prof. Igor Jex a proděkan pro vědu a výzkum FJFI doc. Libor Šnobl.

Studenti z Česka se připravují na obhajobu medailí na Turnaji mladých fyziků

Navázat na letošní bronzovou a loňskou stříbrnou medaili se pokusí čeští účastníci dalšího ročníku mezinárodního Turnaje mladých fyziků (TMF; International Young Physicists' Tournament). Přestože samotné mezinárodní finále bude v létě 2019, Úvodní soustředění Turnaje mladých fyziků předcházející regionálním kolům a národnímu finále proběhne už v pátek 19. října 2018.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT bude mít třetí školní výzkumný reaktor

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (dále jen FJFI ČVUT) se dlouhodobě drží mezi TOP 5 provozovateli výukových jaderných reaktorů ve světě a je držitelem ocenění Best Nuclear Training. Nejnovější fakultní aktivitou v oblasti jaderného vzdělávání je budovaní třetího jaderného experimentálního zařízení – malého výukového reaktoru VR-2. Tento reaktor doplní výukové a výzkumné kapacity reaktoru VR-1 a přinese další významný potenciál ve výchově klíčových jaderných odborníků pro českou jadernou energetiku. Palivo do reaktoru bylo dovezeno dnes ráno do Prahy a čeká jej vybalení a uložení v prostorách VR-1.

V České republice chybí odborníci na ionizující záření. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT proto pořádá Den lékařským fyzikem pro středoškoláky

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze přivítá na své půdě 30. května 2018 studentky a studenty středních škol v rámci akce Den lékařským fyzikem. Kromě zjištění, co obnáší pracovat jako radiologický fyzik nebo technik v nemocnici, čekají na studenty praktické úlohy, např. se zubním rentgenem a poprvé také virtuální 3D ozařovna VERT. Středoškoláci tak budou mít možnost zažít práci v nemocnici, k níž by se bez absolvování vysoké školy příslušného zaměření jinak nedostali. Závěrem akce jsou pak nachystány exkurze do skutečného provozu v nemocnicích Motol a Na Homolce.

ČVUT hostí druhou největší radiochemickou konferenci na světě, představí například výzkum supertěžkých prvků a využití radionuklidů

O věhlasu české vědy svědčí mimo jiné fakt, že se v České republice bude pořádat 2. největší mezinárodní konference v oblasti radiochemie s názvem „18th Radiochemical Conference“, a to v termínu od 13. do 18. května 2018 v Mariánských lázních. Sjedou se na ni přední vědci světového výzkumu, jako například Prof. Sergey Dmitriev (ředitel Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Rusko), prof. Bert Wolterbeek (ředitel Reactor Institute Delft, Nizozemí) či prof. Jan John (předseda České společnosti chemické, ČR). Cílem konference je prezentace současného výzkumu a navázání nových možností spolupráce.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.