Systémové upozornění
Hlavní informace

Mladá generace Evropské fyzikální společnosti se sejde na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Ve dnech 3. až 5. května 2018 proběhne na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze setkání zástupců sekcí Young Minds Evropské fyzikální společnosti (European Physical Society – dále jen EPS) z celkem 18 zemí světa. Kromě Evropy přijedou delegáti z Egypta, Maroka a Arménie. Česká republika toto setkání hostí poprvé v historii, a to díky nadšenému přístupu našich Young Minds a jejich práci na poli popularizace vědy. Mezi hosty bude i prezident EPS Rüdiger Voss, který ČR navštívil naposledy před více než 5 lety.

Hledání Higgsova bosonu aneb CERN pro středoškoláky

Ve spolupráci s mezinárodní laboratoří CERN pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze. 9. března akci pro studenty středních škol s názvem Staň se na den částicovým fyzikem v rámci Internacional MasterClasses. Zájemci budou mít nejen možnost setkat se s vědci pracujícími v CERN, ale sami si vyzkoušet jaké to je stát na počátku všeho u Velkého třesku.

Na ČVUT vznikne virtuální ozařovna rakoviny, první v České republice

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT) byl instalován a uveden do provozu první virtuální simulátor radioterapie v ČR. Systém VERTTM od britského konsorcia VERTUAL umožňuje vytvořit virtuální prostředí radioterapeutické ozařovny.  Systém poskytuje prostřednictví 3D efektů a vizualizací platformu pro ilustrace teoretických pojmů, ale i podporu pro získání dovedností klinického personálu nebo ukázku průběhu léčby pacientovi. Instalace na FJFI ČVUT je nejenom první v České republice, ale dokonce jedna z mála na kontinentální Evropě.

Staň se vědkyní, aneb ženy do vědy patří

Pohled do minulosti i současnosti ukazuje, že ženy mají ve vědě své nezastupitelné místo. Na počest uznávaných vědkyň a podporu soudobých odbornic byl vyhlášen Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI ČVUT) při této příležitosti připravila ve spolupráci s mezinárodní laboratoří CERN na 12. února již druhý ročník výjimečné akce pro středoškolské studentky s názvem Staň se na den vědkyní. Všechny účastnice čeká bohatý program plný přednášek, praktických cvičení a mezinárodní videokonference. To vše výhradně pod taktovkou odbornic a studentek z FJFI ČVUT.

Řídit jaderný reaktor, měřit radioaktivitu nebo zjistit, jak se fyzika prolíná do medicíny? To vše čeká zájemce o studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Dne 30. ledna od 9.00 do 15.00 hodin otevírá své brány Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (dále jen FJFI ČVUT) pro všechny zájemce o studium, jejich rodiče a pedagogy. Opět je připraven bohatý program v hlavní budově, kde bude možné navštívit nejen simulátor jaderného reaktoru či přímo výukový fúzní reaktor, ale také jsou zde připraveny další interaktivní prezentace ze všech oborů vyučovaných na FJFI ČVUT. S minipřednáškami se budou moci studenti pomyslně přenést i do laboratoří CERN, ke zvonu Zikmund v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě nebo zjistí, co to jsou feroelastická feromagnetika. Shrnující důležité informace o přijímacím řízení, zkouškách, oborech i zahájení studia proběhne od 12.30 do 13.30 hodin v posluchárně 103, Břehová 7, Praha 1.

Pracovat jako radiologický fyzik? To si mohou středoškoláci vyzkoušet na vlastní kůži na ČVUT

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze připravila 17. ledna 2018 pro středoškoláky zajímavou akci s názvem Den lékařským fyzikem. Co to vlastně obnáší pracovat jako radiologický fyzik nebo technik v nemocnici a jaké mají absolventi uplatnění? To vše čeká na středoškolské studenty v rámci nabitého programu. Připraveny jsou odborné přednášky, praktické cvičení s rentgenem a radionuklidovým ozařovačem, vytvoření ozařovacího plánu pro onkologické pacienty a návštěva Fakultní nemocnice v Motole nebo Nemocnice Na Homolce. Účastníci si zde budou moci prohlédnout jednotlivá pracoviště a přístroje a podiskutovat s odborníky v nemocnicích o jejich práci.

První double degree v oblasti fyziky a techniky termojaderné fůze v ČR získal Miloš Vlainić na ČVUT v Praze

Srb Miloš Vlainić se stal prvním absolventem doktorského studia v nové oblasti fyziky a techniky termojaderné fúze, obor Jaderné inženýrství, a zároveň prvním absolventem, jehož studium proběhlo v rámci Double degree smlouvy podepsané ČVUT s Univerzitou v Gentu a s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR v roce 2015.

Děkanem na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze byl zvolen profesor Igor Jex

V pondělí 11. prosince 2017 proběhla na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze volba kandidáta na funkci děkana, ve které byl znovu zvolen prof. Igor Jex. V čele fakulty stojí od roku 2013.

Exkurze k výpočetnímu klastru, školnímu jadernému reaktoru, tokamaku Golem, přednášky a interaktivní expozice - to je Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

V úterý 28. listopadu 2017 od 9.00 hodin Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze připravila pro uchazeče o studium Den otevřených dveří. V rámci bohatého programu budou mít zájemci možnost se dostat ke speciálním školním zařízením – jadernému reaktoru Vrabci, fúznímu reaktoru - tokamaku Golem. Navíc jsou letos naplánovány exkurze k výpočetnímu klastru a na specializovaná pracoviště absolventů oboru radiologický fyzik. Od rána budou k jednotlivým oborům probíhat krátké půlhodinové přednášky. Hlavní přednáška o studiu začíná v budově v Břehové ve 12.30 hodin.

Úvodní soustředění k 31. ročníku Turnaje mladých fyziků se koná již tento pátek na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Ukázka fyzikálního souboje, přednášky k úkolům pro školní rok 2017/18 i osobní zkušenosti, to vše čeká 20. října od 9.30 do 16.45 hodin pedagogy i studenty středních škol, kteří se rozhodli zúčastnit mezinárodní soutěže Turnaj mladých fyziků (International Young Physicists' Tournament). Úvodní soustředění na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT V Praze ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Fyzikálním ústavem AV ČR má za cíl seznámit nováčky se soutěží, pomoci studentům i jejich pedagogům se v celé soutěži lépe zorientovat a dosáhnout dobrých výsledků. Turnaj mladých fyziků (TMF) je pořádán pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.