Systémové upozornění
Hlavní informace

Zájemce o technické a přírodovědné disciplíny čeká na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Týden vědy

Ve dnech 19. až 24. června pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (Břehová 7, Praha 1) pro středoškoláky Týden vědy na Jaderce. Určen je studentům, kteří se zajímají o fyziku, matematiku, chemii a informatiku a uvažují o tom, že by studovali vysokou školu s technickým nebo přírodovědným zaměřením.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze přivítala nejlepší mladé fyziky z České republiky a Slovenska

Ve dnech 23. a 24. května se na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze uskutečnil 7. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice. V jeho rámci proběhlo vyhlášení nejlepších studentských bakalářských a magisterských vědeckých prací. Do soutěže bylo přihlášeno přes padesát prací z osmi univerzit.

Malé jaderné reaktory mohou uspět v teplárenství

Škála využití malých reaktorů v podmínkách České republiky je poměrně široká: od náhrady uhelných elektráren, přes teplárenství, až po stabilizaci budoucí rozvodné sítě založené na decentralizaci a obnovitelných zdrojích. Vývoj malých reaktorů investičně podporují především USA, Velká Británie a Rusko, české jaderné firmy by se mohly podílet na výstavbě a dodávkách technologií. 

Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze pořádá dne 2. února 2016 od 9.00 hodin Den otevřených dveří pro uchazeče o studium. Hlavní povídání o fakultě a studiu bude probíhat od 12.30 do 14.00 v budově fakulty na adrese Břehová 7, Praha 1. Po celý den od 9.00 do 15.00 hodin bude možné navštívit i jednotlivé katedry sídlící na adresách V Holešovičkách 2, Praha 8, Břehová 7, Praha 1 a Trojanova 13, Praha 2.

V ÚFP proběhlo první jednání Společnosti Česká Fúze

Dne 4. prosince se na půdě Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i, poprvé sešlo předsednictvo Společnosti Česká Fúze, která vznikla na základě smlouvy čtyř zakládajících společníků: Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Centra výzkumu Řež, s.r.o., Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Předsednictvo projednalo program činnosti na rok 2016, zvolilo doc. J. Mlynáře předsedou pro první dvouleté období a rozhodlo o přijetí dalších dvou společníků: Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., a Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Mezinárodní setkání experimentu STAR na FJFI ČVUT

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze proběhne ve dnech 9. - 11. února mezinárodní setkání vědců, kteří pracují v americké Brookhavenské národní laboratoři (BNL - Brookhaven National Laboratory) na experimentálním výzkumu kvark-gluonového plazmatu. Setkání experimentu STAR se bude konat v budově FJFI ČVUT Trojanova 13, Praha 2 denně od 9:00 do 17:00.

Jeden den částicovým fyzikem v CERNu

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze pořádá dne 14. března od 9.30 hodin International Masterclasses Hands on Particle Physics 2014. Akce je určena pro studenty středních škol, kteří se zajímají o fyziku elementárních částic a velké mezinárodní vědecké experimenty. Místem konání je hlavní budova fakulty – Břehová 7, Praha 1.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.