Systémové upozornění
Hlavní informace

První informativní schůzka k výuce jazyků a učebním pomůckám nastupujících doktorandů v akademickém roce 2019/20 se uskuteční dne 1. října 2019 (úterý) v 9:30 hod. na katedře humanitních věd a jazyků, v Praze 2, Trojanova 13

průběh:

1. informace o kurzech druhého cizího jazyka
2. informace o kurzu angličtiny
3. rozřazovací písemná práce z angličtiny – 60 min, bez použití
slovníků či jiných pomůcek


Kromě nově přijatých doktorandů nechť se schůzky zúčastní i ti doktorandi, kteří dosud výuku nenavštěvovali.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.