Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: JCHI

Kód oboru: 3901R015

Délka studia: 3 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Učební plán poskytuje absolventům dostatečně široký základ v matematice, fyzice a teoretickou i praktickou průpravu v základních chemických oborech, tj. ve fyzikální, anorganické, analytické a organické chemii a v biochemii. Kromě toho je v něm zahrnut i základní dvousemestrový kurs chemie jaderné, kurs základů detekce a dozimetrie ionizujícího záření, jakož i přednáška věnovaná základům konstrukce a funkce jaderných elektráren. Možnosti uplatnění bakalářů tohoto oboru jsou tedy stejné jako v případě bakalářů jiných chemických oborů. Absolventi jsou však výrazně lépe připraveni k práci na výzkumných a dalších pracovištích, kde se využívá radionuklidů a ionizujícího záření. Mají také výborné předpoklady k dalšímu studiu v chemických oborech, zejména jsou schopni během dvou let absolvovat návazné magisterské studium jaderně chemického inženýrství na FJFI.

Profil absolventa

Znalosti: Absolventi mají dobré teoretické znalosti a dostatečný praktický výcvik pro práci v radiochemických a chemických laboratořích. Ovládají metody detekce ionizujícího záření, separační metody jaderné techniky, radioanalytické a radiačně chemické metody. Jsou obeznámeni s technologií jaderných materiálů, s radiační ochranou a chemií životního prostředí.

Dovednosti: Absolventi jsou schopni používat radiochemické a chemické metody k řešení analytických, ekologických, fyzikálně chemických a technologických problémů.

Kompetence: Nalézají uplatnění ve výzkumných ústavech, zdravotnických zařízeních, v jaderně energetickém a chemickém průmyslu, v projekčních ústavech a v řízení výzkumu i provozu.

Státní závěrečná zkouška

  • Obecná chemie - povinný předmět
  • Jaderná chemie - povinný předmět
Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra jaderné chemie
Web:
www.jaderna-chemie.cz/?predmet=vyuka_bc

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.