Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: JCH

Kód oboru: 3901R015

Délka studia: 3 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studenti oboru Jaderná chemie získají v rámci studia mezioborový přehled v matematice, fyzice a chemii. V oblasti chemie získají teoretickou i praktickou průpravu ve všech základních chemických oborech, tj. v obecné, fyzikální, anorganické, organické a analytické chemii a v biochemii. Na tomto základě jsou dále rozvíjeny specializované jaderně chemické disciplíny vycházející z dvousemestrálního kurzu základů jaderné chemie. Studenti mají možnost se volbou bloků výběrových předmětů profilovat do oblasti aplikované jaderné chemie, chemie životního prostředí a radioekologie, či jaderné chemie v biologii a medicíně. Absolventi bakalářského oboru mají také výborné předpoklady k dalšímu studiu v chemických oborech, zejména jsou schopni během dvou let absolvovat návazné magisterské studium jaderné chemie na FJFI.

Profil absolventa

Znalosti: Absolventi mají dobré teoretické znalosti a dostatečný praktický výcvik pro práci v radiochemických a chemických laboratořích. Ovládají metody detekce ionizujícího záření, separační metody jaderné techniky, radioanalytické a radiačně chemické metody. Jsou obeznámeni s technologií jaderných materiálů, s radiační ochranou a chemií životního prostředí.

Dovednosti: Absolventi jsou schopni používat radiochemické a chemické metody k řešení analytických, ekologických, fyzikálně chemických a technologických problémů.

Kompetence: Nalézají uplatnění ve výzkumných ústavech, zdravotnických zařízeních, v jaderně energetickém a chemickém průmyslu, v projekčních ústavech a v řízení výzkumu i provozu.

Státní závěrečná zkouška

  • Obecná chemie - povinný předmět
  • Jaderná chemie - povinný předmět
Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra jaderné chemie
Web:
www.jaderna-chemie.cz/?predmet=vyuka_bc

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.