Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: RT

Kód oboru: 3901R033

Délka studia: 3 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Radiologická technika je obor zabývající se zdravotnickými prostředky využívajícími ionizující záření k diagnostickým a terapeutickým účelům. Radiologickou techniku můžeme, podobně jako radiologickou fyziku rozdělit podle zažitých oblastí tj. radiodiagnostiku, nukleární medicínu a radioterapii.

Profese radiologického technika ve zdravotnictví má těžiště v radiační ochraně, provádění rutinních postupů programů zajištění jakosti (včetně a zejména dozimetrických měření) a především v asistenci radiologickému fyzikovi na pracovišti v převážné většině jeho činností. Prakticky se jedná o provádění zkoušek provozní stálosti, případně zkoušek dlouhodobé stability, zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření, tvorba místních radiologických standardů, stanovování místních diagnostických referenčních úrovní, účast na zavádění nových diagnostických metod, výpočet dávek obdržených pacienty a mnoho dalších činností.

Profil absolventa

Znalosti: Velký důraz je kladen na znalost zdravotnických prostředků využívající ionizující záření k diagnostickým nebo terapeutickým účelům a jejich parametrů. Vzhledem k orientaci zaměření na oblast zdravotnictví má absolvent dále základní znalosti ze zdravotnických disciplín jako např. anatomie, fyziologie, biologie člověka, biochemie a farmakologie. Těsný kontakt s moderními trendy v oboru zajišťuje řešení bakalářské práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření s důrazem na zdravotnictví.

Dovednosti: V rámci oboru jsou absolventi připraveni se přímo ucházet o místa radiologických techniků na odděleních radiodiagnostiky, nukleární medicíny a radiační terapie nebo na odděleních lékařské fyziky či radiační ochrany v nemocnicích. Vzhledem k znalostem fyzikálních principů radiační ochrany a příslušné legislativy naleznou uplatnění také na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou.

Kompetence: Bakalářský studijní obor Radiologická technika se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Absolvent je odborně způsobilý vykonávat zdravotnické povolání radiologický technik podle zákona č. 96/2004 Sb. (§21). Výuka je koncipována tak, že absolvent oboru má znalosti v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření, detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent obeznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Má přehled o fyzikálně-technických principech moderních zobrazovacích metod v medicíně a o moderní radioterapii pomocí radionuklidů, radionuklidových ozařovačů, lineárních urychlovačů a dalších speciálních radioterapeutických přístrojů.

Státní závěrečná zkouška

  • Radiologická technika - povinný předmět
  • Úvod do radiační fyziky - výběrový předmět
  • Detektory - výběrový předmět
  • Radiační ochrana - výběrový předmět
Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Web:
kdaiz.fjfi.cvut.cz/studium/radiologicka-technika.html

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.