Hlavní informace

Zkratka studijního programu: FVPTF
Kód studijního programu: P0533D110043
Délka studia: 4 roky

Charakteristika studijního programu

Studium oboru Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze integruje řadu vědeckých a inženýrských poznatků s orientací na pokročilé partie fyziky plazmatu a související plazmatické technologie, přičemž je akcentována problematika zvládnutí řízené termojaderné fúze pro budoucí energetické potřeby lidstva. Toto studium vede své absolventy k použití nabytých znalostí a dovedností v přírodovědné i inženýrské praxi, samozřejmě s využitím moderní výpočetní techniky. Jeho mezinárodní charakter je zajištěný formou dohody o společném programu s belgickou Ghent University, což dává našim studentům pravidelnější spolupráci se špičkovými zahraničními experty, větší mobilitu a v neposlední řadě i průběžnou spolupráci se zahraničními studenty, kteří budou v Praze zapsáni v anglické jazykové variantě tohoto programu.

Studium má tři stěžejní součásti: teorii, experimentální fyziku a vývoj inženýrských technologií. Studenti jsou vedeni k zvládnutí minima ze všech tří součástí, a to pro poměrně široké spektrum absolventů VŠ se znalostmi z aplikované fyziky nebo technického inženýrství. Není tedy vyžadováno absolvování stejného oboru magisterského studia, lze říci, že doktorské studium je vhodné i pro specialisty, protože vychovává především ke schopnosti samostatné práce s odbornou literaturou, počítačovými modely a přístrojovou technikou, navíc je kladen větší důraz i na jaderné aspekty při vývoji fúzního reaktoru. Studentům programu je dána relativně velká volnost prostřednictvím výběru volitelných přednášek, samozřejmě tématem disertační práce a v neposlední řadě i formy a délky zahraniční stáže, kterou organizuje partnerská univerzita a má celkovou délku nejméně 6 měsíců.

Cílem studia je prohloubení znalostí a ověření schopností nutných k výkonu vysoce kvalifikované samostatné i týmové práce v oboru výzkumu a vývoje fyziky vysokoteplotního plazmatu a příslušných technických zařízení, a to včetně evropské dimenze tohoto oboru.

Profil absolventa

Doktorandi získávají detailní znalosti o vědecké metodice v oblasti teorie a techniky fyziky plazmatu s důrazem na problematiku výzkumu a vývoje termojaderné fúze. Povinné je zvládnutí minima z fyziky a techniky fúzních reaktorů z hlediska jejich perspektivního využití v energetice.

Mezi nabyté dovednosti patří schopnost samostatné orientace v odborné literatuře týkající se problematiky vědeckých a technologických výzev v oboru vysokoteplotní fyziky plazmatu a termojaderné fúze. Základní experimentální dovednosti ve fyzice plazmatu budou rozvíjeny i díky nové laboratoři PlasmaLab@CTU. Pro absolventy je též charakteristická schopnost samostatné tvůrčí práce, rozvoj schopností týmové spolupráce a práce se zahraničními specialisty.

Uplatnění se přepokládá v roli tvůrčích technických a vědeckovýzkumných pracovníků v pokročilých oborech fyziky a techniky vysokoteplotního plazmatu. Orientace v problematice zejména z hlediska vývoje, realizace a provozu termojaderných fúzních reaktorů jako je ITER. Kombinace bohatého teoretického vzdělání se schopností širokého mezinárodního a mezioborového záběru. Zkušenost se samostatnou i týmovou prací v mezinárodním prostředí. Díky významnému podílu inženýrství a praktické práce i možnost uplatnění nejen ve vědě, ale i v moderním průmyslu.

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra fyziky
Katedra fyzikální elektroniky
Katedra materiálů

Garant studijního programu
Ghent University:
prof. Geert Verdoolaege

Pracoviště:
Department of Applied Physics, Faculty of Engineering and Architecture

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.