Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: AMSM

Kód oboru: 3901T068

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studium Aplikovaných matematicko-stochastických metod má mezioborovou povahu a je orientováno na pokročilé partie aplikované matematické statistiky. Toto studium vede absolventy k použití nabytých znalostí v přírodovědné a inženýrské praxi.

Předměty jsou věnovány hlubšímu studiu v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v dané problematice a vedou často ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Ve specializovaných předmětech studenti získají vědomosti v oblasti použití metod matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů v praktických situacích v materiálovém nebo dopravním inženýrství.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá široké vědomosti v pokročilých matematických a informatických disciplínách, prohloubených v oblasti stochastických procesů.

Dovednosti: Použití metod a postupů z aplikovaných matematických a fyzikálních oblastí při řešení reálných inženýrských, výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se uplatní v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat v ústavech akademie věd, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích.

Státní závěrečná zkouška

  • Aplikace matematické statistiky a teorie informace – povinný předmět
  • Zpracování a rozpoznávání obrazu – povinný předmět
  • Zobecněné lineární modely – volitelný předmět
  • Systémy se sociálními interakcemi – volitelný předmět
  • Zpracování signálů – volitelný předmět

 

 

 

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra matematiky

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.