Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: DM

Kód oboru: 3901T059

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Obor Diagnostika materiálů má výrazně interdisciplinární charakter a je orientován na pokročilé partie materiálových věd. Obor je zaměřen zejména na sledování odezvy těles a jejich soustav na vnější účinky a na studium podstaty procesů porušování ve vazbě na mechanické a strukturní vlastnosti materiálů, životnost výrobků a nové technologie. Toto studium vede absolventy k použití těchto znalostí v přírodovědné a inženýrské praxi, kde mimo jiné uplatní i své schopnosti používat moderní výpočetní techniku.

Studenti získávají hlubší poznatky zejména z fyzikální metalurgie, elastomechaniky, dynamiky kontinua, teorie plasticity, lomové a počítačové mechaniky, únavy materiálů a nedestruktivní diagnostiky. Náplň těchto předmětů je průběžně novelizována tak, aby studenti měli možnost získat přehled o aktuálním stavu dané problematiky. Součástí studia jsou specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty, věnované individuálně zadanému tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v dané problematice a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá široké vědomosti z pokročilých partií aplikované fyziky, které jsou prohloubeny zejména v oblasti nauky o materiálu a aplikované mechaniky.

Dovednosti: Použití metod a postupů z aplikovaných fyzikálních oblastí při řešení reálných inženýrských výzkumných a vědeckých problémů. Kromě odborných znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů tohoto oboru přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobrá písemná i ústní presentace. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu k řešení problémů, nabytým odborným znalostem a schopností pracovat s moderní výpočetní technikou uplatní v průmyslu, výzkumu i soukromé sféře. Mohou pracovat v ústavech akademie věd, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích, v klasické i jaderné energetice, v leteckém, dopravním i jiném průmyslu. Kromě odborných kompetencí mají absolventi tohoto oboru schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

Státní závěrečná zkouška

  • Fyzikální metalurgie – povinný předmět
  • Aplikovaná mechanika – povinný předmět
  • Lomová mechanika a procesy porušování – povinný předmět
Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra materiálů
 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.