Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: IF

Kód oboru: 3901T065

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studium Informatické fyziky má mezioborovou povahu na pomezí moderní aplikované fyziky a informatiky. Toto studium vede své absolventy k použití znalostí z těchto oborů ve fyzikální a inženýrské praxi s důrazem na použití moderních výpočetních systémů a technik.

Předměty studia jsou věnovány hlubšímu studiu v oblastech počítačové fyziky, numerických metod pro řešení fyzikálních problémů a vybraných oborů moderní aplikované fyziky a informatiky. Součástí studia jsou samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v jeho rámci a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent zaměření Informatická fyzika bude představovat odborníka s rovnocenným vzděláním v oblasti fyzikálních základů špičkových technologií a v oblasti informatiky, s akcentem na schopnost aplikovat efektivně její moderní produkty ve fyzikálním a inženýrském výzkumu, při transferu technologií, při expertízách se zaměřením na fyzikální a technické obory, ve znalostním inženýrství, apod.

Dovednosti: Dokonalé zvládnutí prostředků výpočetní techniky a praktické zkušenosti s programovým vybavením pro moderní aplikace informatiky ve fyzikálních a inženýrských oborech. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Informatická fyzika přizpůsobivost, rychlá orientace v nové mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování.

Kompetence: Absolventi se uplatní v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat v ústavech akademie věd, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích. Kromě odborných kompetencí mají schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

Státní závěrečná zkouška

  • Metody počítačové fyziky – povinný předmět
  • Numerické metody – povinný předmět
  • Umělá inteligence – volitelný předmět
  • Fyzika plazmatu – volitelný předmět
  • Elektrodynamika – volitelný předmět

 

 

 

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra fyzikální elektroniky
Web:
kfe.fjfi.cvut.cz/kfe/cz/vyuka/node8.html

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.