Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: JCH

Kód oboru: 3901T072

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studium oboru je orientováno na výchovu odborníků pro základní a aplikovaný výzkum a praxi v oblasti jaderné chemie, chemie životního prostředí a užité jaderné chemie, včetně aplikací v biologicko-medicínské oblasti. Učební plány rozvíjejí studium jaderně chemických disciplín s důrazem na aplikaci získaných poznatků ve výzkumu a inženýrské praxi.

Předměty jsou věnovány hlubšímu studiu v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v rámci zadaného tématu a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Studenti se mohou dále specializovat výběrem bloků volitelných předmětů do oblasti aplikované jaderné chemie, chemie prostředí a radioekologie, nebo jaderné chemie v biologii a medicíně. V rámci této užší specializace si student volí téma diplomové práce a výběrový předmět ke státní závěrečné zkoušce.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá široké vědomosti pokročilých disciplín jaderné chemie, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti aplikací ve vědě, technice, jaderné energetice, biologii a medicíně.

Dovednosti: Použití metod a postupů jaderné chemie při řešení reálných inženýrských, výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Jaderná chemie přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se uplatní v jaderném, chemickém průmyslu, výzkumu a energetice, v oblasti ochrany životního úrpstředí a zdravotnictví díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat v jaderných elektrárnách a jaderných zařízeních, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích. Kromě odborných kompetencí mají schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

Státní závěrečná zkouška

  • Jaderná chemie – povinný předmět
  • Fyzikální chemie – povinný předmět
  • Aplikovaná jaderná chemie – volitelný předmět
  • Chemie prostředí a radioekologie – volitelný předmět
  • Jaderná chemie v biologii a medicíně – volitelný předmět
Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra jaderné chemie
 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.