Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: MI

Kód oboru: 3901T021

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studium Matematického inženýrství má mezioborovou povahu a je orientováno na pokročilé partie moderní aplikované matematiky. Absolventi jsou vedeni k použití nabytých znalostí v přírodovědné a inženýrské praxi, a to s použitím moderní výpočetní techniky.

Předměty jsou věnovány hlubšímu studiu v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v dané problematice a vedou často ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Ve specializovaných předmětech si studenti prohlubují své znalosti v disciplínách potřebných pro vytváření matematických modelů v nejrůznějších oblastech vědy, techniky, ochrany životního prostředí nebo biologii a jejich použití na vyspělé výpočetní technice.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá široké vědomosti pokročilých disciplín matematických, fyzikálních a informatických, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti aplikované matematiky a vědeckotechnických výpočtů.

Dovednosti: Použití metod a postupů z aplikovaných matematických a fyzikálních oblastí při řešení reálných inženýrských výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Matematické inženýrství přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí

Kompetence: Absolventi se uplatní v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat v ústavech akademie věd, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích. Kromě odborných kompetencí mají schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

Státní závěrečná zkouška

  • Pokročilé partie funkcionální analýzy – povinný předmět
  • Numerická matematika – povinný předmět
  • Metody matematické statistiky – volitelný předmět
  • Diferenciální rovnice a dynamické systémy – volitelný předmět
  • Teorie grafů – volitelný předmět

 

 

 

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra matematiky
Web:
km.fjfi.cvut.cz/ing-studium/charakteristika

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.