Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: MI

Kód oboru: 3901T058

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studium oboru Matematická informatika má interdisciplinární povahu. Je založeno na propojení informatiky a přírodních věd, zejména moderních partií matematiky a aplikované fyziky a vede absolventy k použití informačních technologií ve fyzikální, přírodovědné, inženýrské a ekonomické praxi.

Informatické předměty rozvíjejí poznatky teoretické informatiky, pokročilé počítačové dovednosti, znalost moderních forem programování, síťových technologií, operačních systémů, technologie systémů mainframe, a metod zpracování obrazu. Matematické předměty zahrnují teorii složitosti, teorii grafů, neuronové sítě, pokročilé numerické a statistické metody a další moderní disciplíny.

Předměty představují hlubší vhled do uvedených oblastí a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou týmové projekty a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v tématu a vedou často ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

V odborné části studia si studenti prohlubují své znalosti v matematických disciplínách informatiky, v metodách paralelního programování nebo bioinformatiky, v oblasti tvorby a řízení softwarových projektů, implementací a správy velkých systémů a učí se je používat v inženýrské praxi.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá široké vědomosti pokročilých disciplín informatiky a moderní matematiky, které, v závislosti na jeho užší orientaci, jsou prohloubeny v oblasti matematické informatiky, implementačních metod a řízení softwarových projektů.

Dovednosti: Navrhování, analýza, řízení softwarových projektů, zvládnutí velkých systémů výpočetní techniky počítačových sítí a databází, schopnost pracovat v týmech. S ohledem na konkrétní orientaci studia získá dále absolvent hlubší dovednosti v oblasti matematické a aplikované informatiky, správy velkých systémů, intenzívních a paralelních výpočtů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Matematická informatika přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi vypěstované vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se uplatní v oblasti informačních technologií, průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, softwarových firem nebo v logistice a bankovnictví.

Státní závěrečná zkouška

  • Matematická informatika – povinný předmět
  • Zpracování a rozpoznávání obrazu – povinný předmět
  • Teorie grafů – volitelný předmět
  • Teorie čísel – volitelný předmět
  • Paralelní architektury a mainframe – volitelný předmět

 

 

 

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra matematiky
 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.