Systémové upozornění
Hlavní informace

Přijímací řízení do bakalářského studia je dáno:

  • Vyhlášením přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
  • Směrnicí děkana pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

  • Vyhlášením přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
  • Směrnicí děkana k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Stručný návod k podání přihlášky je zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.