Systémové upozornění
Hlavní informace

POKYNY PRO STUDENTY:

1) Všichni se musejí zapsat do kurzu anglického jazyka, jsou nabízeny pouze kurzy pro mírně pokročilé a pokročilé. Pokročilí mají obvykle složenou maturitu z AJ, dobré gramatické i komunikativní schopnosti. Maturita však není podmínkou. Mírně pokročilí – obvykle nemají maturitu, některé gramatické znalosti nejsou dobré, komunikativní schopnosti občas váznou, orientace ve složitějším textu činí problémy. 

2) Pokud jde o druhý cizí jazyk, je zapotřebí, aby se studenti zapisovali též dle pečlivého uvážení do kurzů pro mírně pokročilé a pokročilé, tj. v rámci německého, francouzského a českého jazyka. Španělština a ruština bude řešena dle individuální dohody s vyučujícími na katedře jazyků. Mírně pokročilí – obvykle nemají maturitu z tohoto jazyka, učili se po dobu 2 – 4 let, chybí znalost složitějších gramatických jevů a orientace ve složitějším textu či komunikativní schopnost činí občas problémy. Pokročilí – mají obvykle maturitu z tohoto jazyka, jejich gramatické znalosti jsou na dobré úrovni, komunikativní schopnosti taktéž. (POZOR!!! Tento bod se netýká studentů, kteří navštěvovali v akademickém roce 2016/17 (LS) kurzy pro začátečníky, tj. z francouzštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny (zde CESM), kteří budou nadále pokračovat v již započaté výuce. 

3) Tyto zápisy učiňte bezpodmínečně do 30. 06. 2017, na jejich základě budou vytvořeny kroužky pro příští akademický rok. Pozdější zápisy nebudou akceptovány.

4) Pro zápis je do příslušného kurzu je potřeba na stránce http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=845 kliknout na Zápis jazyků 2017/18, zadat svoje uživatelské jméno a heslo ČVUT (používané do KOS), vyplnit základní povinné informace a potvrdit přihlášení do kurzu. Dále postupujte podle pokynů uvedených na stránce kurzu: Moodle -> Kategorie kurzů -> FJFI / Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering ->Zápis jazyků 2017/18.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.