Systémové upozornění
Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2018-2019. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 11. 9. 2018. Podrobnosti jsou zde.

Pokračování přijímacího řízení do bakalářského studia je dáno:

  • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
  • Směrnicí děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu

Pokračování přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

  • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
  • Směrnicí děkana k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu


Stručný návod k podání přihlášky je zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.