Systémové upozornění
Hlavní informace

Náhradní termín přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konal dne 18. 9. 2018 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Výsledky jsou k dispozici v systému přijímacího řízení ČVUT a také zde.

Náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konají ve dnech 18.-19. 9. 2018 vždy v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

Náhradní termín přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konal dne 18. 9. 2018 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Výsledky jsou k dispozici v systému přijímacího řízení ČVUT a také zde.

Podrobnosti přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu jsou dány Směrnicí děkana č. 4-2017 pro řádný termín a Směrnicí děkana č. 2-2018 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze.

Podmínky náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze jsou dány jeho vyhlášením.

Náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konají ve dnech 18.-19. 9. 2018 vždy v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

Podrobnosti přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu jsou dány Směrnicí děkana č. 5-2017 pro řádný termín a Směrnicí děkana č. 3-2018 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze.

Podmínky náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze jsou dány jeho vyhlášením.

Výsledky jsou zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.