Systémové upozornění
Hlavní informace

Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlašuje již 6. ročník Ceny CRYTUR - soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny zajímavé finanční odměny. Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2018/2019 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019. Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2019 (odevzdání DP lze posunout až do 31. 5. 2019). Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.

Veškeré další informace vč. přihlášky najdete na stránkách soutěže.

Cena CRYTUR letak A4 web

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.