Systémové upozornění
Hlavní informace

Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 - 2020

Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze vyhlašuje náhradní a mimořádný termín – 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019 - 2020. Tento termín se týká všech oborů a zaměření bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu jsou dány Vyhlášením přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 - 2020 ze dne 26. 11. 2018. Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 5. 9. 2019. Podrobnosti upravuje Směrnice děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu č. 1-2019.

Ověřování podmínek přijímacího řízení do bakalářského studia (včetně předložení dokladů o dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání) se provádí do 13. 9. 2019.

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu jsou dány Vyhlášením přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 - 2020 ze dne 26. 11. 2018. Přihlášky do navazujícího magisterského studia se přijímají do 5. 9. 2019. Podrobnosti upravuje pro studium v češtině Směrnice děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu č. 2-2019, pro studium v angličtině Směrnice děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu č. 3-2019.

Ověřování podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia (včetně předložení dokladů o dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a dokladů o řádném ukončení bakalářského studia) se provádí do 13. 9. 2019.

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan

V Praze dne 30.4.2019

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.