Systémové upozornění
Hlavní informace

Pokračování přijímacího řízení do bakalářského studia je dáno:

  • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
  • Směrnicí děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu

Pokračování přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

  • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
  • Směrnicí děkana k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu


Stručný návod k podání přihlášky je zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.