Systémové upozornění
Hlavní informace

Souhrnná informace pro zápis do prvního ročníku bakalářského studia

Náhradní termín zápisu nových studentů 1. ročníku bakalářského studia v Praze se konal dne 13. 9. 2019 v prostorách budovy v Břehové ul. č. 7, Praha 1 v 8:30 h. Zápis studentů vyšších ročníků se koná v příslušných termínech na studijním oddělení.

Přehled informací před těmito zápisy zahrnuje:

Organizace zápisu:

  • zápisu se student účastní osobně, prokazuje se občanským průkazem a dopisem o přijetí.
  • veškeré podrobnosti k zápisům jsou vysvětleny organizačním týmem zápisů, jehož součástí jsou také studenti vyšších ročníků.

Časový průběh:

  • základní informace k vysokoškolskému studiu a k zápisům do studia na FJFI ČVUT
  • řízené vyplňování zápisových formulářů po vedením organizačního týmu zápisů
  • dokončení zápisu na studijním oddělení

Zápisy zajišťuje studijní oddělení fakulty.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.