Systémové upozornění
Hlavní informace

Náhradní termín přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konal dne 10. 9. 2019 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Výsledky jsou k dispozici v systému přijímacího řízení ČVUT a také zde.

Podrobnosti přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu jsou dány Směrnicí děkana č. 5-2018 pro řádný termín a Směrnicí děkana č. 1-2019 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze.

Podmínky náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze jsou dány jeho vyhlášením.

Náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konaly ve dnech 10.-11. 9. 2019 vždy v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

Podrobnosti přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu jsou dány Směrnicí děkana č. 6-2018 pro řádný termín a Směrnicí děkana č. 2-2019 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze.

Podmínky náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze jsou dány jeho vyhlášením.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.