Systémové upozornění
Hlavní informace

Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze vyhlašuje náhradní a mimořádný termín – 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020 – 2021. Tento termín se týká všech navazujících magisterských studijních programů.

Podmínky pro přijetí do všech navazujících magisterských studijních programů jsou dány Vyhlášením přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021 ze dne 29. 11. 2019. Přihlášky do navazujícího magisterského studia se přijímají do 7. září 2020 (s výjimkou uvedenou níže*). Podrobnosti upravuje pro studium v češtině Směrnice děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu č. 2-2020, pro studium v angličtině Směrnice děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu č. 3-2020.

Ověřování podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia (včetně předložení dokladů o dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a dokladů o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studia) se provádí do 20. září 2020 (s výjimkou uvedenou níže*).

*Pro přijímání do oborů studijního programu Aplikace přírodních věd je termín odevzdání příhlášky 29.7.2020 a termín ověření podmínek přijetí ke studiu 31.7.2020.

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan

V Praze dne 30.4.2020

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.