Systémové upozornění
Hlavní informace

Nový akademický rok 2020-2021 začne výukou všech ročníků v zimním semestru od 21. 9. 2020 do 18. 12. 2020. Informace pro zápis všech studentů je zde. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2020-2021. Výuka v zimním semestru bude zahájena jako nekontaktní dle platného rozvrhu.  Podrobné informace jsou zde. Opatření a informace v mimořádné situaci shrnuje vyhláška č. 8/2020. Promoce původně plánované na 20. 10. 2020 se odkládají na neurčito. Od 13. 10. do 20. 10. 2020 probíhá mimořádná anketa k nekontaktní výuce.

Informace k zahájení výuky v zimním semestru akademického roku 2020-21.

Organizace výuky v nadcházejícím zimním semestru se řídí dle pokynů vlády ČR, rektora ČVUT a děkana FJFI ČVUT.

Na základě rozhodnutí stanoveného v Příkazu rektora č.16/2020 pro daný stupeň rizika nákazy v regionu Praha bude výuka v místě sídla školy zahájena dne 21. 9. 2020 bezkontaktně dle platného rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2020-21. Toto opatření má předběžnou platnost do 31. 10. 2020.

Výuka v detašovaném pracovišti v Děčíně byla zahájena kontaktně dle platného rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2020-21, od 12. 10. však také probíhá nekontaktně.

Nekontaktní výukový proces bude prováděn takto:

  • nekontaktní výuka v předmětech zimního semestru kademického roku 2020-21 probíhá dle platného rozvrhu
  • v rámci nekontaktní výuky musí být zajištěn častý a periodický adresný kontakt se studenty prostřednicvím vhodných komunikačních nástrojů
  • studenti jsou povinni se nekontaktní výuky aktivně účastnit
  • za podrobnosti realizace výuky jsou zodpovědni garanti předmětů a vedoucí kateder
  • vyučující každého předmětu zahájí jeho výuku odesláním e-mailové zprávy v systému KOS zapsaným studentům a uvede v něm způsob výuky a podstatné informace pro její realizaci

Aktualizované informace k organizaci výuky jsou uváděny vždy na webových stránkách fakulty a zařazovány do vyhlášky č. 8/2020.

Je také třeba neustále sledovat fakultní e-mail.

Tato informace bude průbežně doplňována o další podrobnosti a provozní pokyny uvedené ve vyhlášce č. 8/2020.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.