Systémové upozornění
Hlavní informace

Akademický rok 2020-2021 pokračuje zkouškovým obdobím zimním semestru od 4. 1. 2021 do 14. 2. 2021. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2020-2021. Výuka v zimním semestru probíhala jako nekontaktní dle platného rozvrhu.  Opatření a informace v mimořádné situaci shrnuje vyhláška č. 8/2020.

Informace k průběhu výuky v zimním semestru akademického roku 2020-21.

Organizace výuky v zimním semestru se řídí dle pokynů vlády ČR, rektora ČVUT a děkana FJFI ČVUT.

Na základě rozhodnutí stanoveného v Příkazu rektora č.16/2020 pro daný stupeň rizika nákazy v regionu Praha probíhá výuka v místě sídla školy dne 21. 9. 2020 nekontaktně dle platného rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2020-21.

Výuka v detašovaném pracovišti v Děčíně byla zahájena kontaktně dle platného rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2020-21, od 12. 10. však také probíhá nekontaktně.

Nekontaktní výukový proces je prováděn takto:

  • nekontaktní výuka v předmětech zimního semestru kademického roku 2020-21 probíhala dle platného rozvrhu
  • v rámci nekontaktní výuky musí být zajištěn častý a periodický adresný kontakt se studenty prostřednicvím vhodných komunikačních nástrojů
  • studenti jsou povinni se nekontaktní výuky aktivně účastnit
  • za podrobnosti realizace výuky jsou zodpovědni garanti předmětů a vedoucí kateder
  • vyučující každého předmětu zahájí jeho výuku odesláním e-mailové zprávy v systému KOS zapsaným studentům a uvede v něm způsob výuky a podstatné informace pro její realizaci

Aktualizované informace k organizaci výuky jsou uváděny vždy na webových stránkách fakulty a zařazovány do vyhlášky č. 8/2020.

Je také třeba neustále sledovat fakultní e-mail.

Tato informace bude průbežně doplňována o další podrobnosti a provozní pokyny uvedené ve vyhlášce č. 8/2020.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.