Systémové upozornění
Hlavní informace

V přijímacím řízení do bakalářského studia je přijímací zkouška vzhledem k opatřením souvisejicím s pandemií prominuta. Do uzávěrky se v nabídce objeví i program Aplikace informatiky v přírodních vědách pro studium v Praze a v Děčíně. Toto přijímací řízení je dáno:

  • Vyhlášením přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
  • Směrnicí děkana pro řádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

  • Vyhlášením přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
  • Směrnicí děkana pro řádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

a i zde se do uzávěrky v nabídce objeví i program Aplikace informatiky v přírodních vědách.

Stručný návod k podání přihlášky je zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.