Systémové upozornění
Hlavní informace

Akademický rok 2020-2021 pokračuje zkouškovým obdobím letního semestru a státními závěrečnými zkouškami. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2020-2021. Opatření a informace v mimořádné situaci shrnuje vyhláška č. 2/2021.

Informace k průběhu výuky v letním semestru akademického roku 2020-21.

Organizace výuky v letním semestru se řídí dle pokynů vlády ČR, rektora ČVUT a děkana FJFI ČVUT.

Na základě Příkazu rektora č. 21/2020 pro daný stupeň rizika nákazy v regionu Praha a Děčíně byla výuka realizována nekontaktně dle platného rozvrhu pro letní semestr akademického roku 2020-21.

Nekontaktní výukový proces je prováděn takto:

  • nekontaktní výuka v předmětech letního semestru akademického roku 2020-21 probíhala dle platného rozvrhu
  • v rámci nekontaktní výuky musí být zajištěn častý a periodický adresný kontakt se studenty prostřednicvím vhodných komunikačních nástrojů
  • studenti jsou povinni se nekontaktní výuky aktivně účastnit
  • za podrobnosti realizace výuky jsou zodpovědni garanti předmětů a vedoucí kateder
  • vyučující každého předmětu zahájí jeho výuku odesláním e-mailové zprávy v systému KOS zapsaným studentům a uvede v něm způsob výuky a podstatné informace pro její realizaci
  • laboratorní a praktická činnost je možná až do konce akademického roku dle potřeb daného předmětu
  • zkoušková a zápočtová činnost probíhá běžným kontaktním způsobem
  • promoce plánované v rámci akademického roku 2020-21 jsou zrušeny

Aktualizované informace k organizaci výuky jsou uváděny vždy na webových stránkách fakulty a zařazovány do vyhlášky č. 2/2021.

Je také třeba neustále sledovat fakultní e-mail.

Tato informace bude průbežně doplňována o další podrobnosti a provozní pokyny uvedené ve vyhlášce č. 2/2021.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.