Systémové upozornění
Hlavní informace

V přijímacím řízení do bakalářského studia je přijímací zkouška vzhledem k opatřením souvisejicím s pandemií prominuta. V nabídce jsou i programy Jaderné inženýrství a Aplikace informatiky v přírodních vědách pro studium v Praze a v Děčíně. Toto přijímací řízení je dáno:

  • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů
  • Směrnicí děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

  • Vyhlášením přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
  • Směrnicí děkana pro řádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

a i zde je v nabídce program Aplikace informatiky v přírodních vědách.

Stručný návod k podání přihlášky je zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.