Systémové upozornění
Hlavní informace

Náhradní termín zápisu nových studentů 1. ročníku bakalářského studia v Praze se konal dne 10. 9. 2021 v prostorách budovy Břehová ul. č. 7, Praha 1 v časech stanovených studijním oddělením. Zápis studentů vyšších ročníků se koná v příslušných termínech na studijním oddělení, a to výhradně prostřednictvím rezervačního systému.

Informace pro zápis do prvního ročníku bakalářského studia

Přehled informací před těmito zápisy zahrnuje:

Organizace zápisu:

  • zápisu se student účastní osobně a v termínu určeném studijním oddělením, prokazuje se občanským průkazem a dopisem o přijetí.
  • veškeré podrobnosti k zápisům jsou vysvětleny organizačním týmem zápisů, jehož součástí jsou také studenti vyšších ročníků.

Časový průběh:

  • základní informace k vysokoškolskému studiu a k zápisům do studia na FJFI ČVUT
  • řízené vyplňování zápisových formulářů po vedením organizačního týmu zápisů
  • dokončení zápisu na studijním oddělení

Informace pro zápis do vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia

Zápis studentů vyšších ročníků se koná v příslušných termínech na studijním oddělení, a to výhradně prostřednictvím rezervačního systému.

Veškeré další návštěvy všech studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia FJFI na studijním oddělení jsou organizovány výhradně prostřednictvím rezervačního systému.

  • s ohledem na epidemiologickou situaci je nutno v prostorách FJFI ČVUT používat respirátor FFP2 nebo ekvivalentní a splňovat podmínky přítomnosti v těchto prostorách: A) nemít příznaky onemocnění COVID-19, a zároveň B) splňovat podmínku prevence proti onemocnění COVID-19. Podrobnosti jsou uvedeny v čestném prohlášení odevzdávaném při zápisu.

Zápisy zajišťuje studijní oddělení fakulty.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.