Systémové upozornění
Hlavní informace

Akademický rok 2021-2022 začal Přípravným týdnem 1. ročníku bakalářského studia ve dnech 13.-16. 9. 2021. Bližší informace jsou uvedeny zde. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2021-2022. Výuka v zimním semestru je organizována jako kontaktní dle platného rozvrhu. Opatření a informace v mimořádné situaci shrnuje vyhláška č. 4/2021. Je též aktualizován příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem, dle kterého jsou studenti povinni mít účinně nasazen respirátor v průběhu veškeré výuky.

Informace k průběhu výuky v zimním semestru akademického roku 2021-22.

Organizace výuky v zimním semestru se řídí dle pokynů vlády ČR, rektora ČVUT a děkana FJFI ČVUT. Výuka v zimním semestru je organizována jako kontaktní.

  • výuka v zimním semestru akademického roku 2021-22 probíhá dle platného rozvrhu
  • studenti povinni mít účinně nasazen respirátor v průběhu veškeré výuky
  • informace o Přípravném týdnu 1. ročníku jsou uvedeny zde
  • imatrikulace nových studentů 1. ročníku proběhla 11. 10. 2021, podrobnosti jsou dané vyhláškou č. 5/2021
  • promoce absolventů roku 2021 proběhly 26. 10. 2021, podrobnosti jsou dané vyhláškou č. 5/2021

Aktualizované informace k organizaci výuky s ohledem na pandemii jsou uváděny vždy na webových stránkách fakulty a zařazovány do vyhlášky č. 4/2021.

Je třeba neustále sledovat fakultní e-mail.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.