Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2022-2023. Fakulta má všechny tradiční i nové studijní programy akreditovány. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského studia (pro druhé kolo) se přijímají do 5. 9. 2022 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2022.

V přijímacím řízení do bakalářského studia je přijímací zkouška prominuta. V nabídce jsou i programy Aplikace informatiky v přírodních vědách a Jaderné inženýrství pro studium v Praze a v Děčíně. Toto přijímací řízení je dáno:

  • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů
  • Směrnicí děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

  • Vyhlášením přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
  • Směrnicí děkana pro řádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Stručný návod k podání přihlášky je zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.