Systémové upozornění
Hlavní informace

Dean´s Directive No. 3-2019 on Extension of Admission Procedures for the Academic Year 2019 – 2020

Dean´s Directive No. 3-2019 on Extension of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2019 – 2020

Směrnice děkana č. 2-2019 k přijímacímu řízení pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Směrnice děkana č. 2-2019 k přijímacímu řízení pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Směrnice děkana č. 1-2019 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu

Směrnice děkana č. 1-2019 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Notification of Extension of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme for academic year 2019 - 2020

Notification of Extension of Admission Procedures to the Bachelor and Master Continuation Study Programme of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University (hereafter referred to as FNSPE of the CTU) for academic year 2019 -2020

Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2019-20

Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 - 2020

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.