Systémové upozornění
Hlavní informace

Dean´s Directive No. 7-2018 on Admission Procedures for the Academic Year 2019 – 2020

Dean´s Directive No. 7-2018 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2019 – 2020

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2019-20

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Směrnice děkana č. 6-2018 k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2019 - 2020

Směrnice děkana č. 6-2018 k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 - 2020

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu pro akademický rok 2019 - 20

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Směrnice děkana č. 5-2018 k přijímacímu řízení do bakalářského studijního programu pro akademický rok 2019-20

Směrnice děkana č. 5-2018 k přijímacímu řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.