Systémové upozornění
Hlavní informace

Směrnice děkana č. 6-2018 k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2019 - 2020

Směrnice děkana č. 6-2018 k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 - 2020

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu pro akademický rok 2019 - 20

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Směrnice děkana č. 5-2018 k přijímacímu řízení do bakalářského studijního programu pro akademický rok 2019-20

Směrnice děkana č. 5-2018 k přijímacímu řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Zápis studentů do akademického roku 2018 - 2019

Náhradní termín zápisu nových studentů 1. ročníku bakalářského studia v Praze se koná dne 21. 9. 2018 v prostorách budovy v Břehové ul. č. 7, Praha 1 v 8:30 h. Zápis studentů vyšších ročníků se koná v příslušných termínech na studijním oddělení.

Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia

Náhradní termín přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konal dne 18. 9. 2018 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Výsledky jsou k dispozici v systému přijímacího řízení ČVUT a také zde.

Náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konají ve dnech 18.-19. 9. 2018 vždy v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.