Systémové upozornění
Hlavní informace

Cena CRYTUR 2019 - soutěž o nejlepší DP v materiálových vědách

Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlašuje již 6. ročník Ceny CRYTUR - soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny zajímavé finanční odměny. Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2018/2019 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019. Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2019 (odevzdání DP lze posunout až do 31. 5. 2019). Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2019-20

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu pro akademický rok 2019 - 20

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Zápis studentů do akademického roku 2018 - 2019

Náhradní termín zápisu nových studentů 1. ročníku bakalářského studia v Praze se koná dne 21. 9. 2018 v prostorách budovy v Břehové ul. č. 7, Praha 1 v 8:30 h. Zápis studentů vyšších ročníků se koná v příslušných termínech na studijním oddělení.

Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia

Náhradní termín přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konal dne 18. 9. 2018 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Výsledky jsou k dispozici v systému přijímacího řízení ČVUT a také zde.

Náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konají ve dnech 18.-19. 9. 2018 vždy v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.