Systémové upozornění
Hlavní informace

Sportování ve zkouškovém

Připravili jsme pro studenty ČVUT pestrou nabídku sportovních aktivit a zvýhodněných pronájmů ve zkouškovém období. Vyberte si sport, který Vás baví a přijďte si protáhnout tělo. Nezapomínejte, ve zdravém těle zdravý duch. Prohlédněte si přehled nabízených sportů. Těšíme se na vaši účast.

Kariérní centrum ČVUT vás zve na své semináře

Kariérní centrum ČVUT zve všechny studenty na své poslední semináře v tomto semestru - seminář Nonverbální komunikace (7. 5. 2019) a seminář Jak bojovat s trémou a naučit se mluvit před lidmi (15. 5. 2019). Současně KC uvádí svoji novinku - Videointerview.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019-2020

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2019-2020. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 5. 9. 2019. Podrobnosti jsou zde.

Dean´s Directive No. 3-2019 on Extension of Admission Procedures for the Academic Year 2019 – 2020

Dean´s Directive No. 3-2019 on Extension of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2019 – 2020

Směrnice děkana č. 2-2019 k přijímacímu řízení pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Směrnice děkana č. 2-2019 k přijímacímu řízení pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.