Systémové upozornění
Hlavní informace

Poskytování stipendií studentům všech bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na ČVUT v Praze je upraveno Stipendijním řádem ČVUT v Praze.

Stipendijní řád ČVUT v Praze stanoví tyto druhy stipendia:

 • ubytovací stipendium - přiznává se na základě splnění zákonných podmínek (není třeba žádat)
 • prospěchové stipendium - přiznává se na základě výsledků v předchozím rozhodném období - předchozím akademickém roku studia (není třeba žádat)
 • sociální stipendium – přiznává se v případě sociální tísně na základě posouzení žádosti
 • účelové stipendium – dle čl. 2, odst. 1.b) Stipendijního řádu ČVUT v Praze
 • doktorské stipendium – dle čl. 2, odst. 1.d) Stipendijního řádu ČVUT v Praze

Výše stipendia FJFI ČVUT v Praze v balakářském a navazujícím magisterském studiu za prospěch v akademickém roce 2017-18 na základě studijních výsledků v předchozím akademickém roce 2016-17 (rozhodné období je akademický rok) je v souladu s ustanoveními platného Stipendijního řádu ČVUT v Praze, čl. 3, odst. 12 stanovena v závislosti na váženém studijním průměru S (čl. 3, odst. 10 tamtéž) takto:

1. prospěchové stipendium v balakářském i navazujícím magisterském studiu

 • při S = 1,00:                    3000 Kč měsíčně
 • při 1,00 < S <= 1,20: ;      1500 Kč měsíčně
 • při 1,20 < S <= 1,50: ;      1200 Kč měsíčně

2. účelové stipendium vyplácené pouze v balakářském studiu za výsledky v něm

 • při 1,50 < S <= 1,80: ;      800 Kč měsíčně

Stipendium se přiznává v souladu se Stipendijním řádem ČVUT v Praze na 10 měsíců (čl. 3, odst. 5 tamtéž).

Vedení fakulty informuje, že výše stipendia FJFI ČVUT v Praze za prospěch v akademickém roce 2018-19 na základě studijních výsledků v předchozím akademickém roce 2017-18 (rozhodné období je akademický rok) bude v souladu s ustanoveními platného Stipendijního řádu ČVUT v Praze, čl. 3, odst. 12 stanovena v závislosti na váženém studijním průměru S (čl. 3, odst. 10 tamtéž) takto:

1. prospěchové stipendium v balakářském i navazujícím magisterském studiu

 • při S = 1,00:                    3000 Kč měsíčně
 • při 1,00 < S <= 1,20: ;      1500 Kč měsíčně
 • při 1,20 < S <= 1,50: ;      1200 Kč měsíčně

2. účelové stipendium vyplácené pouze v balakářském studiu za výsledky v něm

 • při 1,50 < S <= 1,80: ;      800 Kč měsíčně

Stipendium se přiznává v souladu se Stipendijním řádem ČVUT v Praze na 10 měsíců (čl. 3, odst. 5 tamtéž).

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.