Hlavní informace

Výměnné pobyty a stáže studentů FJFI ČVUT v Praze jsou zajišťovány ve spolupráci se zahraničním oddělením Rektorátu ČVUT v Praze.

Přehledný návod, jak postupovat při plánování studijního pobytu naleznete na stránce Studuj ve světě.  Základní veřejné informace a rozcestník naleznete na univerzitních stránkách a podrobnější informace o uzavřených smlouvách po přihlášení do portálu ČVUT

Chcete-li vyjet na Erasmus, využijte podrobný návod "Jak na Erasmus+"

Dle Zásad studia na FJFI, č. 8 se zahraniční pobyt připravuje v souladu s těmito pravidly:

  • a) plánovat lze nejvýše 1 dlouhodobý pobyt o délce nejvýše 2 semestry v každém typu studia,
  • b) poslední semestr pobytu nesmí být posledním semestrem standardní doby studia v rámci daného studijního programu (s výjimkou pobytu dle bodu c) za předpokladu, že jsou splněny ostatní povinnosti dané studiem),
  • c) úmysl studenta navazujícího magisterského studia vypracovat část nebo celou diplomovou práci v rámci zahraničního pobytu je třeba potvrdit písemným souhlasem katedry obsahujícím jmenování zástupce vedoucího práce v místě pobytu, dále prohlášením, že katedra s ním projednala podrobnosti týkající se vedení diplomové práce a písemným souhlasem vedoucího práce s tímto postupem.
  • d) zápis do semestru, během kterého je student na zahraniční stáži nebo pobytu, se provádí bez předmětů.

Postup přípravy pobytu:

  • příprava studijního plánu schváleného a doporučeného příslušnou katedrou, odevzdaného studijnímu oddělení FJFI ČVUT v Praze před zahájením pobytu.
  • vyhodnocení absolvovaného studijního plánu, převod absolvovaných předmětů (včetně kreditového ohodnocení) příslušnou katedrou a schválení studijním oddělením FJFI ČVUT v Praze.
  • dodržení obecných pravidel daných Studijním a zkušebním řádem ČVUT v Praze (jmenovitě získání alespoň 20 přepočtených kreditů za semestr).

Vzor dohody s ČVUT o pobytu je zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.