Systémové upozornění
Hlavní informace

Výměnné pobyty a stáže studentů FJFI ČVUT v Praze jsou zajišťovány ve spolupráci se zahraničním oddělením Rektorátu ČVUT v Praze.

Základní veřejné informace a rozcestník naleznete na univerzitních stránkách a podrobrnější informace o uzavřených smlouvách po přihlášení do portálu ČVUT.

Vedení fakulty stanovilo po projednání v AS FJFI ČVUT v Praze následující pravidla pro přihlašování do výběrových řízení pro studijní pobyty a stáže:

 • 1. Obecné podmínky:
  • - dosavadní vážený studijní průměr dle SZŘ ČVUT do 2.3
  • - uzavřené studium angličtiny na FJFI se známkou alespoň 2
  • - nejdelší plánovaná doba pobytu 2 semestry
  • - poslední semestr pobytu nesmí být posledním semestrem studia na FJFI v rámci daného studijního programu
 • 2. Konkrétní podmínky
  • - doporučení katedry, na které student působí
  • - sestavení a schválení studijního plánu pro pobyt v rámci výměnného programu

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.