Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

FJFI ČVUT v letním semestru akademického roku 2017-18 otevírá nové předměty:

Etika vědy a techniky 00ETV

jako volitelný předmět pro studenty bakalářského studia a

Seminář z dynamického rozhodování 01DROS

jako volitelný předmět pro studenty navazujícího magisterského studia

ve studijním programu Aplikace přírodních věd.

Studenti všech oborů v daném typu studia si mohou tyto předměty v letním semestru zapisovat v obvyklých termínech.

Cílem předmětu Etika vědy a techniky 00ETV je seznámit studenty se základními etickými východisky, řešenými otázkami a hlouběji promyslet obecnější otázky vztahu člověka k technice. Jde o poznání etické a filosofické reflexe v oblasti vědy a techniky. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní vlastní zkušeností.

Seminář z dynamického rozhodování 01DROS je zaměřen na použití metod a algoritmů dynamického rozhodování za neurčitosti a neúplné znalosti. Seminář prohloubí teoretické poznatky týkající se dynamického rozhodování a propojí je s praktickými úlohami. Tím posílí umění řešit úlohy z praxe a poskytne podněty pro příp. další teoretický a algoritmický výzkum.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
03-02-2018 17:02:34

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.