Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

Vedení fakulty stanovuje následující pravidla evidenci předmětů a pro zápis výsledků z předmětů studovaných v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

  • V souladu se Zásadami pro bakalářské a navazující magisterské studium, čl. 3 a čl. 5 se od akademického roku 2018-19 zavádí pro potřebu doplnění funkčnosti elektronického studijního informačního systému a pro zajištění stability studijních záznamů výkaz o studiu (index).
  • Studenti, kteří již v rámci svého studia na FJFI ČVUT výkaz o studiu (index) používali, jej mohou v dalším studiu opět použít a po vynechání jedné dvoustrany zapisovat předměty dalšího akademického roku. Studenti, kteří jej nemají, výkaz o studiu (index) obdrží při zápisu do akademického roku.
  • Student při zápisu do akademického roku, resp. semestru zápis zvolených předmětů provádí do elektronického informačního systému ČVUT - KOS (studenti 1. semestru bakalářského studia s pomocí studijního oddělení) a současně písemně do výkazu o studiu (indexu). Tento zápis je potvrzen na studijním oddělení FJFI ČVUT.

Uzavírání studia zapsaných předmětů probíhá takto:

  • ve smyslu znění Studijního a zkušebního řádu ČVUT (zejména čl. 8, odst. 1) se při ověřování studijních výsledků, při skládání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky student identifikuje náležitým způsobem.
  • zápis studijního výsledku se provádí neprodleně do elektronického informačního systému ČVUT a současně písemně do výkazu o studiu (indexu).

Tato pravidla platí od zimního semestru akademického roku 2018-19 a mohou být upřesněna dalšími vyhláškami.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
26-07-2018 11:49:57

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.