Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat bakalářskou, resp. diplomovou práci, se musí přihlásit na katedře, kde podepíší vytištěnou přihlášku. Termíny pro podání přihlášek jsou:

  • do 30. listopadu 2019 - únorový termín SZZ
  • do 31. března 2020 - červnový termín SZZ
  • do 31. května 2020 - zářijový termín SZZ

Přihlášku je možné podat jen tehdy, pokud studentovi pro splnění studijních povinností schází kromě předmětů daného semestru doporučeného studijního plánu k uzavření nejvýše 2 další předměty.

Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení.

Student přihlášený ke SZZ provede kontrolu splnění svých studijních povinností v systému iKOS. Uzavření studia je dáno časovým plánem akademického roku. Před tímto termínem může student konzultovat nejasnosti s katedrou. Pokud jeho údaje v systému iKOS nebudou úplné, termín SZZ mu propadá.

Tento pokyn vychází ze Zásad bakalářského a navazujícího magisterského studia na FJFI ČVT, čl. 11, odst. 4.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
14-08-2019 16:31:20

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.