Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

Tato vyhláška průběžně shrnuje opatření a informace FJFI ČVUT v Praze a rektorátu ČVUT v Praze:

Informace ze dne 25.2.2020: Vzhledem k rychlému negativnímu vývoji v Itálii, kde je v tuto chvíli  asi 270 nakažených osob koronavirem, vzhledem k tomu, že v současné době jsou uzavřeny oblasti s výskytem Covid – 19, konkrétně se jedná v Itálii o oblasti: Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia and San Fiorano - což je v oblasti hlavní křižovatky dálnic A21 a A1 JZ od Milána a severně od Piacenzy, vzhledem k předpokládanému většímu pohybu osob (i našich studentů a zaměstnanců) v oblasti severní Itálie - díky jarním prázdninám, musíme podniknout další kroky k protiepidemickému zabezpečení.

Hygienická stanice Praha po nás žádá: “Pokud tedy někdo z Vašich studentů či zaměstnanců byl v posledních 14 dnech v těchto oblastech, je nezbytné, aby omezil svůj pohyb a nenavštěvoval výuku, knihovnu, studovnu.”

Tento požadavek rektor ČVUT upřesňuje a stanovuje postup, kterým bychom se měli řídit:

Prosím informujte zaměstnance a studenty o tom, že osoby, které byly v posledních 14 dnech v oblastech Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia and San Fiorano, nebo jimi projížděli a zastavili se například na velké čerpací stanici Somaglia na A1, jsou v riziku, že mohli byt vystaveni infekci koronavirem.

Prosím, nechť se tyto osoby ohlásí vám (jejich nadřízeným) a prosím o předání informace též na koordinační bod podpůrného systému paní Kinkalové, resp. paní Ruckerové na rertorát ČVUT: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420-22435-3673, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420-22435-3493.

Takové osoby se nesmí po 14 dní od návratu zdržovat v prostorách a provozech školy, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, pracovny a další společné prostory univerzity.

Je třeba aby se takové osoby po dobu 14 dní izolovaly od kontaktu s dalšími osobami (v max. možné míře). K tomu je několik postupů:
- u pracovníků, kteří mohou pracovat formou home office prosím, ať je teto možnosti využito
- u thp. a děl. pracovníků nechť jsou pro ně nastaveny překážky na straně zaměstnavatele a zůstanou doma (s plným platem)
- u studentů bude po dobu dvou týdnů od návratu z uvedené oblasti omluvena výuka (bude třeba prokázat, přítomnost v oblasti nebo průjezd (i čestným prohlášením))

Studentům by mělo být maximálně umožněno distanční studium či poskytnuty materiály k samostudiu.

Pokud jsou studenti ubytováni na koleji, nechť se spojí se SUZ a přesunou se na izolované patro hotelu na Masarykově koleji.

Pokud se u osob vystavených riziku objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, ať neprodleně toto nahlásí našemu kontaktnímu bodu a spojí se s lékařem.

Informace ze dne 26.2.2020:

Na základě výsledků dnešního jednání Bezpečnostní rady státu vláda:
1) nedoporučuje cestu do severní Itálie
2) premiér rovněž uvedl, aby byly zváženy jakékoliv cesty do ciziny
3) ti, kdo budou cestovat by se měli registrovat v systému DROZD ( https://drozd.mzv.cz/ [drozd.mzv.cz] )

Detaily zprávy o zasedání BRZ jsou zde:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-bezpecnostni-rada-statu-babis-hamacek-gottvaldova-hygiena-adam-vojtech.A200225_144150_domaci_brzy [www.idnes.cz]

Vláda nedoporučuje severní Itálii. Dle premiéra ČR je vhodné zvážit cesty do ciziny vůbec (iDNES.cz [www.idnes.cz] www.idnes.cz).

Vláda nedoporučuje českým občanům, aby v souvislosti s šířením koronaviru cestovali zejména do severní Itálie. Zároveň vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Po úterním zasedání Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Andrej Babiš.

Prosím sdělte zaměstnancům a studentům tato omezení a požadavky vlády a BRS. Prosím, ať minimalizují na nutnou míru pohyb v zahraničí v rámci služebních cest do stabilizace
situace.

Večerní vývoj ukazuje dále na oblast Milána.

Informace ze dne 1.3.2020:

V Praze jsou nyní 2 případy:

- muž, který se vrátil z konference v Udine (kde byl ve společnosti 1 nakaženého) není zaměstnancem ČVUT.

- studentka z USA přicestovala jako turistka. Je hospitalizovaná.

Rektor ČVUT upozorňuje na zvýšenou hygienu po ceste MHD v Praze.

Informace ze dne 2.3.2020:

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a k zamezení rizika pro naše studenty a pracovníky je rozšířen seznam lokalit, do kterých není možno do odvolání pracovně cestovat a vysílat studenty.
Níže je uveden seznam zemí a částí zemí dle doporučení hygienické služby:

Čína vč. Hongkongu, Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Irán  a oblasti Itálie (Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Benátsko)

Informace ze dne 6.3.2020:

V souvislosti vývojem situace byl vydán příkaz rektora č. 7/2020, který stanovuje postup pro osoby, které se navrátily z rizikových oblastí od 11.2.2020. Je nutno tomuto příkazu věnovat náležitou pozornost.

Informace ze dne 9.3.2020:

Rozhodnutím rektora ČVUT v Praze je přerušena veškerá kontaktní výuka na ČVUT

od 10.3. do 22.3.2020,

zrušeny jsou též zahraniční cesty, konference a společenské akce.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dodatku č. 1 k příkazu rektora č. 7/2020.

Informace ze dne 11.3.2020:

 • po dobu přerušení se koná nekontaktní výuka zapsaných předmětů s cílem omezit dopad přerušení výuky na průběh letního semestru
 • vyučující předmětů mohou posílat studijní materiály, zadávat domácí úkoly, provádět konzultace elektronickou formou, používat prostředků pro sdílení studijních materiálů podle svých možností a úvahy
 • vstup do budov fakulty není omezen
 • přihlašování na státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia s uzávěrkou 31.3. dle časového plánu akademického roku 2019-20 je možné pomocí e-mailu adresovaného sekretariátu příslušné katedry. Takový e-mail nahrazuje podpis studenta na přihlášce k SZZ.

Informace ze dne 21.3.2020:

Rozhodnutím rektora ČVUT v Praze je prodlouženo přerušení veškerá kontaktní výuky na ČVUT

do 5.4.2020,

zrušeny jsou též zahraniční cesty, konference a společenské akce.

Podrobnější informace jsou uvedeny v aktualizovaném příkazu rektora č. 7/2020.

 • po dobu přerušení je probíhá nekontaktní výuka většiny vypsaných předmětů s využitím běžného rozvrhu letního semestru akademického roku 2019-20 s výjimkou předmětů vyžadující speciální vybavení (laboratoře) a nebo působení externistů
 • vyučující těchto předmětů jsou v kontaktu se studenty a posílají studijní materiály odpovídající průběhu běžné výuky daného předmětu. Vyučující mohou zadávat domácí úkoly, provádět konzultace elektronickou formou (typicky v době konání přednášky nebo cvičení),
  používat prostředků pro sdílení studijních materiálů a vzájemnou komunikaci
 • ČVUT svoji knihovnou zprostředkovává usnadněný přístup k velkému množství elektronických verzí knih a časopisů mimo vnitřní síť ČVUT - více informací je na stránkách knihovny
 • vstup do budov fakulty je omezen, budovy jsou v režimu odpovídajícímu  situaci (budovy jsou přístupny studentům a zaměstnancům na kartu)
 • S ohledem na omezený provoz děkanátu v období přerušení kontaktní výuky jsou nekontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze každou středu v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00. V uvedenou dobu je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení e-mailem nebo pomocí skype: Studijni oddeleni Br.

Informace ze dne 3.4.2020:

Rozhodnutím rektora ČVUT v Praze je prodlouženo přerušení veškerá kontaktní výuky na ČVUT

do 12.4.2020,

Podrobnější informace jsou uvedeny v dodatku č. 3 k příkazu rektora č. 7/2020.

po dobu přerušení nadále probíhá nekontaktní výuka většiny vypsaných předmětů s využitím běžného rozvrhu letního semestru akademického roku 2019-20

 • vstup do budov fakulty je omezen, budovy jsou v režimu odpovídajícímu situaci (budovy jsou přístupny studentům a zaměstnancům na kartu)
 • pokračují nekontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze každou středu v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00. V uvedenou dobu je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení e-mailem nebo pomocí skype: Studijni oddeleni Br.
 • kromě e-mailové korespondence je možné probrat dotazy ke studiu též osobně pomocí skype: Studijni oddeleni Br každý čtvrtek 8:45-9:15, kdy je na této adrese připojen proděkan pro pedagogiku
 • vedení fakulty ve spolupráci s katedrami připravuje upřesnění přípravy na SZZ v letních měsících a upřesnění týkající se realizace nekontaktní výuky

Rektor ČVUT a děkani fakult se ke studentům též obrátili osobním dopisem a rektor ČVUT připravil video poselství určené všem studentů ČVUT.

Informace ze dne 8.4.2020:

Na FJFI CVUT v Praze je kontaktní výuka pozastavena dle rozhodnutí vlády ČR do 30. dubna 2020, případně do dalšího rozhodnutí rektora ČVUT v Praze. Po tuto dobu probíhá výuka nekontaktní.

ČVUT v Praze zveřejnilo upravený rámcový harmonogram akademického roku 2019-20.

Informace ze dne 10.4.2020:

Na FJFI CVUT v Praze je kontaktní výuka pozastavena rozhodnutím rektora ČVUT v Praze do odvolání. Po tuto dobu probíhá výuka nekontaktní.

Podrobnější informace jsou uvedeny v aktualizovaném příkazu rektora č. 7/2020.

 • po dobu přerušení je probíhá nekontaktní výuka většiny vypsaných předmětů s využitím běžného rozvrhu letního semestru akademického roku 2019-20 s výjimkou předmětů vyžadující speciální vybavení (laboratoře) a nebo působení externistů
 • vedení fakulty upravilo časový plán letního semestru akademického roku 2019-20 a zveřejnilo tento plán na webové stránce fakulty
 • z této úpravy vyplývá, že výuka v letním semestru probíhá v rámci obvyklého rozsahu, v nezbytných případech (zejména laboratorní výuka) vyučující může využít období až do 20.9.2020
 • pro SZZ navazujícího magisterského studia to znamená, že přihlášky k nim se podávaly do obvyklého data 31.3., ale práce je možné odevzdávat výrazně později než obvykle, a to nejpozději 4 týdny před konkrétním datem SZZ a studium je nutno uzavřít 10 dní před SZZ. Např. pokud obor O by měl SZZ v datech 31.8.-1.9.20, pak diplomové práce oboru O se odevzdávají do 3.8.20 a studium uzavírá do 21.8.20.
 • Je také stanoveno období, kdy mohou být SZZ pro NMS organizovány: 13.7.-18.9.20. Z toho vyplývá, že nejbližší datum, kdy by některý obor mohl mít odevzdání DP, je 15.6.20
 • pro SZZ bakalářského studia to znamená, že přihlášky k nim se podávají do obvyklého data 31.5., ale práce je možné odevzdávat výrazně později než obvykle, a to nejpozději 4 týdny před konkrétním datem SZZ a studium je nutno uzavřít 10 dní před SZZ. Např. pokud obor O by měl SZZ v datech 9.9.-10.9.20, pak diplomové práce oboru O se odevzdávají do 12.8.20 a studium uzavírá do 30.8.20.
 • Je také stanoveno období, kdy mohou být SZZ pro BS organizovány: 31.8.-18.9.20. Z toho vyplývá, že nejbližší datum, kdy by některý obor mohl mít odevzdání BP, je 3.8.20
 • veškerá vyhlášení státních závěrečných zkoušek (SZZ) děkanem budou obsahovat pro každý obor přesné stanovení výše zmíněných dat, která je pak nutno z organizačních důvodů dodržet
 • v případě obtíží při dokončování závěrečných prací způsobených nouzovým stavem znemožňujících využít termínů SZZ v letním semestru akademického roku 2019-20 je možné využít ustanovení Zásad studia na FJFI a Studijního zkušebního řádu, umožnit postup do dalšího akademického roku s nižším počtem kreditů a stanovit mimořádný termín SZZ v rámci následujícího akademického roku 2020-21. V souladu se Zásadami studia tak lze např. pokračovat plynule ve studiu předmtů NMS, i když BS by ještě nebylo dokončeno.
 • studenti se zapsanými předměty Bakalářská práce 2 ve svém oboru dostanou e-mailem informaci o přihlašování do navazujícího magisterského studia v souvislosti s akreditačním procesem studia na FJFI

Platí také dříve uvedené informace:

 • vstup do budov fakulty je omezen, budovy jsou v režimu odpovídajícímu situaci (budovy jsou přístupny studentům a zaměstnancům na kartu)
 • pokračují nekontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze každou středu v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00. V uvedenou dobu je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení e-mailem nebo pomocí skype: Studijni oddeleni Br.
 • kromě e-mailové korespondence je možné probrat dotazy ke studiu též osobně pomocí skype: Studijni oddeleni Br každý čtvrtek 8:45-9:15, kdy je na této adrese připojen proděkan pro pedagogiku

Informace ze dne 24.4.2020:

Na FJFI CVUT v Praze je kontaktní výuka pozastavena rozhodnutím rektora ČVUT v Praze do odvolání. Po tuto dobu probíhá výuka nekontaktní.

Podrobnější informace jsou uvedeny v aktualizovaném příkazu rektora č. 7/2020.

 • výuka v letním semestru pokračuje nekontaktním způsobem i v týdnu 27.4.-30.4. s využitím běžného rozvrhu letního semestru akademického roku 2019-20. O dalším postupu bude VF informovat s předstihem.
 • o podrobnostech průběhu zkouškového období bude podána informace před skončením výuky
 • ve smyslu Dodatku č.5 k příkazu rektora č. 07/2020 lze v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně realizovat individuální konzultace po předchozí domluvě v rámci dokončování závěrečných prací včetně činnosti v laboratořích. Na vrátnici bude k dispozici
  formulář čestného prohlášení dle PR, které student vyplní a nechá potvrdit během konzultace zaměstnanci, který konzultaci realizuje. Při odchodu prohlášení odevzdá na vrátnici budovy. V budově MFF UK v Troji katedry KJR a KFE realizují náležitosti doprovázející takové konzultace
  v souladu s příkazem rektora a s nařízeními MFF UK
 • vstup do budov fakulty je omezen, budovy jsou v režimu odpovídajícímu situaci (budovy jsou přístupny pouze zaměstnancům na kartu)
 • pokračují nekontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze každou středu v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00. V uvedenou dobu je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení e-mailem nebo pomocí skype: Studijni oddeleni Br.
 • kromě e-mailové korespondence je možné probrat dotazy ke studiu též osobně pomocí skype: Studijni oddeleni Br každý čtvrtek 8:45-9:15, kdy je na této adrese připojen proděkan pro pedagogiku

Informace ze dne 30.4.2020:

Na FJFI CVUT v Praze je kontaktní výuka pozastavena rozhodnutím rektora ČVUT v Praze do odvolání. Po tuto dobu probíhá výuka nekontaktní.

 • Rektor ČVUT vydal nový příkaz týkající se nadcházejícího období přerušení kontaktní výuky č. 10/2020
 • výuka v letním semestru bude dokončena nekontaktním způsobem s využitím běžného rozvrhu letního semestru akademického roku 2019-20.
 • každá nekontaktní výuka bude uzavřena podrobnou přímou konzultací s využitím vhodných elektronických komunikačních prostředků, zahrnující informace o přípravě ke zkousce či jinému způsobu uzavření, případnými okruhy otazek a odpovědí dotazy studentů
 • kontaktní předměty (např. laboratoře) budou moci probíhat po uvolnění stávajících opatření v období do 20.9.20 dle časového plánu akademického roku 2019-20, a to i turnusově
 • o podrobnostech průběhu zkouškového období budete informováni před skončením výuky
 • ve smyslu Příkazu rektora č. 10/2020 lze v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně realizovat individuální konzultace po předchozí domluvě, např.  v rámci dokončování závěrečných prací nebo činnosti v laboratořích, vždy v počtu osob do 5. Na vrátnici bude k dispozici formulář čestného prohlášení dle PR, které student vyplní a nechá potvrdit během konzultace zaměstnanci, který konzultaci realizuje. Při odchodu prohlášení odevzdá na vrátnici budovy.
 • vstup do budov fakulty je omezen, budovy jsou v režimu odpovídajícímu situaci (budovy jsou přístupny pouze zaměstnancům na kartu)
 • pokračují nekontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze každou středu v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00. V uvedenou dobu je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení e-mailem nebo pomocí skype: Studijni oddeleni Br.
 • kromě e-mailové korespondence je možné probrat dotazy ke studiu též osobně pomocí skype: Studijni oddeleni Br každý čtvrtek 8:45-9:15, kdy je na této adrese připojen proděkan pro pedagogiku

Informace ze dne 9.5.2020:

Na FJFI CVUT v Praze je kontaktní výuka pozastavena rozhodnutím rektora ČVUT v Praze do odvolání. Po tuto dobu probíhá výuka nekontaktní.

 • výuka v letním semestru bude dokončena nekontaktním způsobem s využitím běžného rozvrhu letního semestru akademického roku 2019-20 včetně případných náhrad výuky do 22.5.2020, pokud situace ve výuce daného předmětu nevyžaduje období delší.
 • každá nekontaktní výuka bude uzavřena podrobnou přímou konzultací s využitím vhodných elektronických komunikačních prostředků, zahrnující informace o přípravě ke zkousce či jinému způsobu uzavření, případnými okruhy otazek a odpovědí dotazy studentů a vyjasnění kontaktních možností každého studenta, který plánuje předmět úspěšně uzavřít
 • kontaktní předměty (např. laboratoře) budou moci probíhat po uvolnění stávajících opatření v období do 20.9.20 dle časového plánu akademického roku 2019-20, a to i turnusově
 • období do 31.5.2020 je možné využít k nekontaktním konzultacím se studenty, vyjasnění obsahu zkoušek, domácím úkolům, převzetí individuálních projektů, počítačových programů či jiných dílčích úkolům
 • kontaktní způsob uzavírání předmětů, psaní zápočtových testů, písemek apod. nebude možné dříve než v červnu  - termín bude upřesněn v návaznosti na opatření ČVUT
 • zkouškové termíny je možné plánovat po celé zbývající období včetně letních měsíců
 • kapacita jednotlivých termínů bude muset nepochybně být menší než obvykle, VF připravuje podklad o hygienické kapacitě a podmínkách použití učeben
 • o těchto podrobnostech budou studenti a vyučující informováni do 22.5.2020
 • ve smyslu Příkazu rektora č. 10/2020 lze v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně realizovat individuální konzultace po předchozí domluvě, např.  v rámci dokončování závěrečných prací nebo činnosti v laboratořích, vždy v počtu osob do 5. Na vrátnici bude k dispozici formulář čestného prohlášení dle PR, které student vyplní a nechá potvrdit během konzultace zaměstnanci, který konzultaci realizuje. Při odchodu prohlášení odevzdá na vrátnici budovy.
 • vstup do budov fakulty je omezen, budovy jsou v režimu odpovídajícímu situaci (budovy jsou přímo přístupny pouze zaměstnancům na kartu)
 • pokračují nekontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze každou středu v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00. V uvedenou dobu je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení e-mailem nebo pomocí skype: Studijni oddeleni Br.
 • kromě e-mailové korespondence je možné probrat dotazy ke studiu též osobně pomocí skype: Studijni oddeleni Br každý čtvrtek 8:45-9:15, kdy je na této adrese připojen proděkan pro pedagogiku

Informace ze dne 20.5.2020:

Průběžná informace týkající se průběhu výuky a přípravy na zkouškové období:

 • rektor ČVUT vydal aktualizaci příkazu č. 9-2020:
 • v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně lze realizovat individuální konzultace po předchozí domluvě v rámci dokončování závěrečných prací včetně činnosti v laboratořích
 • výuka předmětů v laboratořích může být obnovena od 25.5.2020
 • pro účast na výuce předmětů v laboratořích bude na vrátnici k dispozici formulář čestného prohlášení dle PR 9/20, které student vyplní a předá vyučujícímu předmětu. Příslušné dokumenty shromáždí garant předmětu a po uzavření výuky odevzdá na studijním oddělení. V budově MFF UK v Troji katedry KJR a KFE realizují náležitosti doprovázející takovouto činnost v souladu s příkazem rektora a s nařízeními MFF UK. Pro tuto činnost je doporučeno nosit roušky – vyučující před zahájením výuky zajistí, aby v prostorách výuky byl k dispozici dezinfekční prostředek.
 • období do 31.5.2020 je vhodné využít k nekontaktním konzultacím se studenty,vyjasnění obsahu zkoušek, domácím úkolům, převzetí individuálních projektů, počítačových programů či jiných dílčích úkolům
 • kontaktní způsob uzavírání předmětů, psaní zápočtových testů, písemek apod. bude probíhat od 1.6.2020 do 20.9.2020
 • zkušební termíny jsou organizovány jako dopolední do 13h a odpolední od 13h
 • kapacita zkušebních termínů je dána hygienickou kapacitou jednotlivých místností, zkoušet v kanceláři zkoušejícího je možné pouze 1 studenta
 • zkoušející před zahájením zkoušení vyzvedne dezinfekční prostředek na sekretariátu katedry a po skončení jej vrátí zpět
 • při ústní formě zkoušení mají zkoušející i studenti roušky
 • při zkoušení formou písemného testu je doporučeno používat roušek
 • pokračují nekontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze každou středu v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00. V uvedenou dobu je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení e-mailem nebo pomocí skype: Studijni oddeleni Br.
 • kromě e-mailové korespondence je možné probrat dotazy ke studiu též osobně pomocí skype: Studijni oddeleni Br každý čtvrtek 8:45-9:15, kdy je na této adrese připojen proděkan pro pedagogiku
 • Přihlašování na státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského studia s uzávěrkou 31.5. dle časového plánu akademického roku 2019-20 je možné pomocí e-mailu adresovaného sekretariátu příslušné katedry. Takový e-mail nahrazuje podpis studenta na přihlášce k SZZ.

Informace ze dne 29.5.2020:

daná nejnovějšími pokyny ministerstev zdravotnictví a školství platných od 25.5.2020  - pokyny týkající se zkouškového období:

 • v jedné skupině zabývající se výukou nebo uzavíráním předmětů může být
  nejvýše 15 osob
 • student při vstupu do prostor fakulty vyplní a podepíše čestné prohlášení dle příkazu rektora č. 9/2020 a odevzdá jej zkoušejícímu nebo vyučujícímu daného předmětu
 • výše uvedený formulář je k dispozici na odkazu zde. Prázdné formuláře jsou umístěny rovněž na vrátnici každé budovy FJFI ČVUT
 • zkoušející odevzdá vybrané formuláře sekretariátu katedry a ten je souhrnně předá studijnímu oddělení
 • tyto pokyny platí do odvolání
 • SUZ informuje, že po dobu letních prázdnin si studenti mohou zajistit ubytování na kolejích po dobu 2 dní pro vykonání zkoušky. Cena kolejného platí, pokud má student o zkoušce potvrzení. Ubytování je nutno objednat aspoň 2 dny předem u hospodářky příslušné koleje.

Informace ze dne 1.7.2020:

Průběžná informace týkající se průběhu zkouškového období a dalšího akademického roku:

 • vedení fakulty informuje, že výuka v dalším akademickém roce 2020-21 je plánována běžným kontaktním způsobem
 • veškerá epidemiologická opatření (vyhláška č. 02/2020 a příkaz rektora č. 9/2020) je třeba i nadále dodržovat, jedná se zejména o nošení roušek v uzavřených prostorách fakulty, dodržování limitů počtu osob v učebnách a dodržování bezpečné vzdálenosti osob
 • dnem 30.6.20 končí nekontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze každou středu v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00
 • dnem 1.7.20 se zavádějí obvyklé kontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze každé pondělí a středu v rozsahu 9:00-11:00 a 13:00-15:00. Studenti přicházející na studijní oddělení použijí roušky.
 • dnem 30.6.20 končí služba organizovaná dosud každý čtvrtek 8:45-9:15 na adrese skype Studijni oddeleni Br. Tuto adresu však lze pro komunikaci se studijním oddělením i nadále používat
 • přehled termínů státních závěrečných zkoušek je ve vyhlášce č. 05/2020

Informace ze dne 9.9.2020:

Průběžná informace týkající se aktuální situace:

 • děkan FJFI ČVUT nařídil nošení roušek ve všech společných prostorách fakulty do odvolání.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
01-03-2020 20:07:39

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.