Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

Tato vyhláška průběžně shrnuje opatření a informace rektorátu ČVUT v Praze:

Informace ze dne 25.2.2020: Vzhledem k rychlému negativnímu vývoji v Itálii, kde je v tuto chvíli  asi 270 nakažených osob koronavirem, vzhledem k tomu, že v současné době jsou uzavřeny oblasti s výskytem Covid – 19, konkrétně se jedná v Itálii o oblasti: Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia and San Fiorano - což je v oblasti hlavní křižovatky dálnic A21 a A1 JZ od Milána a severně od Piacenzy, vzhledem k předpokládanému většímu pohybu osob (i našich studentů a zaměstnanců) v oblasti severní Itálie - díky jarním prázdninám, musíme podniknout další kroky k protiepidemickému zabezpečení.

Hygienická stanice Praha po nás žádá: “Pokud tedy někdo z Vašich studentů či zaměstnanců byl v posledních 14 dnech v těchto oblastech, je nezbytné, aby omezil svůj pohyb a nenavštěvoval výuku, knihovnu, studovnu.”

Tento požadavek rektor ČVUT upřesňuje a stanovuje postup, kterým bychom se měli řídit:

Prosím informujte zaměstnance a studenty o tom, že osoby, které byly v posledních 14 dnech v oblastech Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia and San Fiorano, nebo jimi projížděli a zastavili se například na velké čerpací stanici Somaglia na A1, jsou v riziku, že mohli byt vystaveni infekci koronavirem.

Prosím, nechť se tyto osoby ohlásí vám (jejich nadřízeným) a prosím o předání informace též na koordinační bod podpůrného systému paní Kinkalové, resp. paní Ruckerové na rertorát ČVUT: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420-22435-3673, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420-22435-3493.

Takové osoby se nesmí po 14 dní od návratu zdržovat v prostorách a provozech školy, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, pracovny a další společné prostory univerzity.

Je třeba aby se takové osoby po dobu 14 dní izolovaly od kontaktu s dalšími osobami (v max. možné míře). K tomu je několik postupů:
- u pracovníků, kteří mohou pracovat formou home office prosím, ať je teto možnosti využito
- u thp. a děl. pracovníků nechť jsou pro ně nastaveny překážky na straně zaměstnavatele a zůstanou doma (s plným platem)
- u studentů bude po dobu dvou týdnů od návratu z uvedené oblasti omluvena výuka (bude třeba prokázat, přítomnost v oblasti nebo průjezd (i čestným prohlášením))

Studentům by mělo být maximálně umožněno distanční studium či poskytnuty materiály k samostudiu.

Pokud jsou studenti ubytováni na koleji, nechť se spojí se SUZ a přesunou se na izolované patro hotelu na Masarykově koleji.

Pokud se u osob vystavených riziku objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, ať neprodleně toto nahlásí našemu kontaktnímu bodu a spojí se s lékařem.

Informace ze dne 26.2.2020:

Na základě výsledků dnešního jednání Bezpečnostní rady státu vláda:
1) nedoporučuje cestu do severní Itálie
2) premiér rovněž uvedl, aby byly zváženy jakékoliv cesty do ciziny
3) ti, kdo budou cestovat by se měli registrovat v systému DROZD ( https://drozd.mzv.cz/ [drozd.mzv.cz] )

Detaily zprávy o zasedání BRZ jsou zde:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-bezpecnostni-rada-statu-babis-hamacek-gottvaldova-hygiena-adam-vojtech.A200225_144150_domaci_brzy [www.idnes.cz]

Vláda nedoporučuje severní Itálii. Dle premiéra ČR je vhodné zvážit cesty do ciziny vůbec (iDNES.cz [www.idnes.cz] www.idnes.cz).

Vláda nedoporučuje českým občanům, aby v souvislosti s šířením koronaviru cestovali zejména do severní Itálie. Zároveň vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Po úterním zasedání Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Andrej Babiš.

Prosím sdělte zaměstnancům a studentům tato omezení a požadavky vlády a BRS. Prosím, ať minimalizují na nutnou míru pohyb v zahraničí v rámci služebních cest do stabilizace
situace.

Večerní vývoj ukazuje dále na oblast Milána.

Informace ze dne 1.3.2020:

V Praze jsou nyní 2 případy:

- muž, který se vrátil z konference v Udine (kde byl ve společnosti 1 nakaženého) není zaměstnancem ČVUT.

- studentka z USA přicestovala jako turistka. Je hospitalizovaná.

Rektor ČVUT upozorňuje na zvýšenou hygienu po ceste MHD v Praze.

Informace ze dne 2.3.2020:

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a k zamezení rizika pro naše studenty a pracovníky je rozšířen seznam lokalit, do kterých není možno do odvolání pracovně cestovat a vysílat studenty.
Níže je uveden seznam zemí a částí zemí dle doporučení hygienické služby:

Čína vč. Hongkongu, Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Irán  a oblasti Itálie (Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Benátsko)

Informace ze dne 6.3.2020:

V souvislosti vývojem situace byl vydán příkaz rektora č. 7/2020, který stanovuje postup pro osoby, které se navrátily z rizikových oblastí od 11.2.2020. Je nutno tomuto příkazu věnovat náležitou pozornost.

Informace ze dne 9.3.2020:

Rozhodnutím rektora ČVUT v Praze je přerušena veškerá kontaktní výuka na ČVUT

od 10.3. do 22.3.2020,

zrušeny jsou též zahraniční cesty, konference a společenské akce.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dodatku č. 1 k příkazu rektora č. 7/2020.

Informace ze dne 11.3.2020:

 • po dobu přerušení se koná nekontaktní výuka zapsaných předmětů s cílem omezit dopad přerušení výuky na průběh letního semestru
 • vyučující předmětů mohou posílat studijní materiály, zadávat domácí úkoly, provádět konzultace elektronickou formou, používat prostředků pro sdílení studijních materiálů podle svých možností a úvahy
 • vstup do budov fakulty není omezen
 • přihlašování na státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia s uzávěrkou 31.3. dle časového plánu akademického roku 2019-20 je možné pomocí e-mailu adresovaného sekretariátu příslušné katedry. Takový e-mail nahrazuje podpis studenta na přihlášce k SZZ.

Informace ze dne 21.3.2020:

Rozhodnutím rektora ČVUT v Praze je prodlouženo přerušení veškerá kontaktní výuky na ČVUT

do 5.4.2020,

zrušeny jsou též zahraniční cesty, konference a společenské akce.

Podrobnější informace jsou uvedeny v aktualizovaném příkazu rektora č. 7/2020.

 • po dobu přerušení je probíhá nekontaktní výuka většiny vypsaných předmětů s využitím běžného rozvrhu letního semestru akademického roku 2019-20 s výjimkou předmětů vyžadující speciální vybavení (laboratoře) a nebo působení externistů
 • vyučující těchto předmětů jsou v kontaktu se studenty a posílají studijní materiály odpovídající průběhu běžné výuky daného předmětu. Vyučující mohou zadávat domácí úkoly, provádět konzultace elektronickou formou (typicky v době konání přednášky nebo cvičení),
  používat prostředků pro sdílení studijních materiálů a vzájemnou komunikaci
 • ČVUT svoji knihovnou zprostředkovává usnadněný přístup k velkému množství elektronických verzí knih a časopisů mimo vnitřní síť ČVUT - více informací je na stránkách knihovny
 • vstup do budov fakulty je omezen, budovy jsou v režimu odpovídajícímu  situaci (budovy jsou přístupny studentům a zaměstnancům na kartu)
 • S ohledem na omezený provoz děkanátu v období přerušení kontaktní výuky jsou nekontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze každou středu v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00. V uvedenou dobu je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení e-mailem nebo pomocí skype: Studijni oddeleni Br.
prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
01-03-2020 20:07:39

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.