Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

S ohledem na mimořádnou situaci jsou termíny státních závěrečných zkoušek stanoveny pro každý obor studia zvlášť takto:

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia:

Matematické inženýrství

Matematické modelování - 31.8.-4.9.2020 (odevzdání BP 24.7., uzavření studia 21.8.)

Matematická fyzika - 3.-4.9.2020 (odevzdání BP 5.8., uzavření studia 24.8.)

Aplikované matematicko-stochastické metody 31.8.-4.9.2020 (odevzdání BP 24.7., uzavření studia 21.8.)

Matematická informatika

31.8.-4.9.2020 (odevzdání BP 24.7., uzavření studia 21.8.)

Aplikovaná informatika

31.8.-4.9.2020 (odevzdání BP 24.7., uzavření studia 21.8.)

Fyzika a technika termojaderné fúze

2.9.2020 (odevzdání BP 4.8., uzavření studia 23.8.)

Experimentální jaderná a částicová fyzika

7.-9.9.2020 (odevzdání BP 7.8., uzavření studia 28.8.)

Fyzikální technika

31.8.2020 (odevzdání BP 3.8., uzavření studia 21.8.)

Inženýrství pevných látek

3.9.2020 (odevzdání BP 6.8., uzavření studia 24.8.)

Informatická fyzika

14.-18.9.2020 (odevzdání BP 5.8., uzavření studia 4.9.)

Fyzikální elektronika

14.-18.9.2020 (odevzdání BP 5.8., uzavření studia 4.9.)

Diagnostika materiálů

17.9.2020 (odevzdání BP 19.8., uzavření studia 7.9.)

Jaderná chemie

10.-11.9.2020 (odevzdání BP 13.8., uzavření studia 31.8.)

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

14.9.2020 (odevzdání BP 17.8., uzavření studia 4.9.)

Radiologická technika

2.-3.9.2020 (odevzdání BP 3.8., uzavření studia 23.8.)

Jaderné inženýrství

7.-10.9.2020 (odevzdání BP 7.8., uzavření studia 23.8.)

Aplikace softwarového inženýrství

Děčín: 27.7.2020 (odevzdání BP 29.6., uzavření studia 17.7.)

Praha: 28.7.2020 (odevzdání BP 30.6., uzavření studia 17.7.)

Praha: 2.9.2020 (odevzdání BP 5.8., uzavření studia 21.8.)

Děčín: 3.9.2020 (odevzdání BP 6.8., uzavření studia 21.8.)

 

Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia:

Matematické inženýrství

27.-29.7.2020 (odevzdání DP 29.6., uzavření studia 17.7.)

Matematická informatika

27.-29.7.2020 (odevzdání DP 29.6., uzavření studia 17.7.)

Aplikované matematicko-stochastické metody

27.-29.7.2020 (odevzdání DP 29.6., uzavření studia 17.7.)

Matematická fyzika

17.9.2020 (odevzdání DP 19.8., uzavření studia 7.9.)

Fyzika a technika termojaderné fúze

1.9.2020 (odevzdání DP 3.8., uzavření studia 22.8.)

Experimentální jaderná a částicová fyzika

10.-11.9.2020 (odevzdání DP 12.8., uzavření studia 31.8.)

Inženýrství pevných látek

21.7.2020 (odevzdání DP 23.6., uzavření studia 11.7.)

Informatická fyzika

7.-11.9.2020 (odevzdání DP 29.7., uzavření studia 28.8.)

Laserová technika a elektronika

7.-11.9.2020 (odevzdání DP 29.7., uzavření studia 28.8.)

Optika a nanostruktury

7.-11.9.2020 (odevzdání DP 29.7., uzavření studia 28.8.)

Diagnostika materiálů

17.9.2020 (odevzdání DP 19.8., uzavření studia 7.9.)

Jaderná chemie

10.-11.9.2020 (odevzdání DP 13.8., uzavření studia 31.8.)

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

4.9.2020 (odevzdání DP 3.8., uzavření studia 25.8.)

Radiologická fyzika

2.-3.9.2020 (odevzdání DP 3.8., uzavření studia 23.8.)

Jaderné inženýrství

13.7.2020 (odevzdání DP 15.6., uzavření studia 3.7.)

Aplikace softwarového inženýrství

2.9.2020 (odevzdání DP 5.8., uzavření studia 21.8.)

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
15-06-2020 08:12:15

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.