Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

Tato vyhláška uvádí přehled informací o opatřeních přijatých v souvislosti s mimořádnou situací doprovázející průběh zimního semestru akademického roku 2020-21 (sestupně podle data)

Informace ze dne 13. 10. 2020 o mimořádné anketě

Ve dnech 13.10. - 20.10.2020 probíhá mimořádná anketa k nekontantní výuce v systému

http://anketa.cvut.cz

Informace ze dne 9. 10. 2020 o pokračování nekontaktní výuky

K platným informacím ze dne 18., 21. 9. a 2. 20. 2020 jsou doplněny tyto podrobnosti:

 • rektor ČVUT vydal příkaz č. 18/2020 platný od 12.10.2020.
 • s ohledem na současná opatření vlády ČR, která jsou příkazu nadřazena, se zatím pravidla uvedená v příkazu rektora č. 18/2020 neuplatní.
 • všechny budovy FJFI v Praze a v Děčíně jsou pro studenty bakalářského a magisterského stupně a celoživotního vzdělávání od 12.10. do 23.10. uzavřeny a probíhá nekontaktní výuka.
 • promoce plánované na 20.10.2020 jsou odloženy na neurčito.

Opatření MŠMT jsou uvedena na odkazu zde.

Informace ze dne 2. 10. 2020 o dalších provozních podrobnostech v mimořádné situaci

K platným informacím ze dne 18. a 21. 9. 2020 jsou doplněny tyto podrobnosti:

 • v souladu s Příkazem rektora č.16/2020 je budova FJFI ČVUT Trojanova 13 pro studenty uzavřena a do budovy Břehová 7 lze jednotlivě chodit do knihovny pro výpůjčky (cl. II, stupeň III, odst g.)

 • FJFI ČVUT připravuje anketu dotazující se na dosavadní průběh nekontaktní výuky. O jejím spuštění budou studenti v nejbližší době informováni

 • imatrikulace studentů 1. ročníku původně plánovaná na 6.10.2020 v Betlémské kapli je zrušena, výuka dne 6.10.2020 tedy probíhá plynule dle rozvrhu

 • FJFI ČVUT připravuje pro studenty 1. ročníku imatrikulaci nekontaktní. O její organizaci a termínu budou studenti informováni

Informace ze dne 21. 9. 2020 o provozních podrobnostech v mimořádné situaci

K platné informaci ze dne 18. 9. 2020 jsou doplněny tyto podrobnosti:

 • Způsob komunikace se studijním oddělením - studenti mohou v pracovních dnech kontaktovat studijní oddělení prostřednictvím referentky příslušné jejich studijnímu směru dle přehledu uvedeného zde.
 • Způsob zápisu do studia a úpravy zápisu v nekontaktním období je stanoven vyhláškou č. 9/2020
 • Ve smyslu Příkazu rektora Příkazu rektora č.16/2020 jsou budovy FJFI ČVUT umístěné v Praze pro studenty uzavřeny
 • rektor ČVUT oslovil studenty ČVUT osobním dopisem

Informace ze dne 18. 9. 2020 k zahájení výuky v zimním semestru akademického roku 2020-21.

Organizace výuky v nadcházejícím zimním semestru se řídí dle pokynů vlády ČR, rektora ČVUT a děkana FJFI ČVUT.

Na základě rozhodnutí stanoveného v Příkazu rektora č.16/2020 pro daný stupeň rizika nákazy v regionu Praha bude výuka v místě sídla školy zahájena dne 21. 9. 2020 bezkontaktně dle platného rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2020-21. Toto opatření má předběžnou platnost do 31. 10. 2020.

Výuka v detašovaném pracovišti v Děčíně bude zahájena kontaktně dle platného rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2020-21.

Nekontaktní výukový proces bude prováděn takto:

 • nekontaktní výuka v předmětech zimního semestru akademického roku 2020-21 probíhá dle platného rozvrhu
 • v rámci nekontaktní výuky musí být zajištěn častý a periodický adresný kontakt se studenty prostřednicvím vhodných komunikačních nástrojů
 • studenti jsou povinni se nekontaktní výuky aktivně účastnit
 • za podrobnosti realizace výuky jsou zodpovědni garanti předmětů a vedoucí kateder
 • vyučující každého předmětu zahájí jeho výuku odesláním e-mailové zprávy v systému KOS zapsaným studentům a uvede v něm způsob výuky a podstatné informace pro její realizaci

Aktualizované informace k organizaci výuky jsou uváděny vždy na webových stránkách fakulty a zařazovány do vyhlášky č. 8/2020

Je také třeba neustále sledovat fakultní e-mail.

Tato informace bude průbežně doplňována o další podrobnosti a provozní pokyny.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
18-09-2020 22:10:15

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.