Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

Tato vyhláška uvádí přehled informací o opatřeních přijatých v souvislosti s mimořádnou situací doprovázející průběh zimního semestru akademického roku 2021-22 (sestupně podle data)

Informace ze dne 19. 9. 2021 o zahájení výuky v zimním semestru akademick0ho roku 2021-22.

 • v souladu s opatřeními vlády ČR byl aktualizován příkaz rektora č. 21/2020:
 • výuka v zimním semestru AR 2021-22 bude zahájena jako kontaktní dle platného rozvrhu

https://rozvrh.fjfi.cvut.cz/

 • v souladu s opatřeními vlády ČR nemusejí studenti FJFI ČVUT v prostorách školy, kde se koná vzdělávací činnost, dokládat bezinfekčnost (tedy splnění některé z podmínek „očkování-prodělaná nemoc-negativní test“) za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách v zimním semestru AR 21-22. Bezinfekčnost však je třeba prokazovat při akademických obřadech (promocích, imatrikulacích) a ubytování na kolejích.
 • všechny osoby ve společných vnitřních prostorách budov musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek.
 • tato povinnost platí též při výuce formou praktik
 • výjimku z této povinnosti mají pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání formou přednášek, cvičení a seminářů a studenti sedící na stálém místě po dobu výuky
 • výjimku z této povinnosti dále mají zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1.5 metru
 • výjimku z této povinnosti také mají studenti a akademičtí pracovníci při aktivitách, jejichž charakter objektivně neumožňuje použití ochranných prostředků (například sport).
 • žádáme studentky a studenty, aby při pobytu v prostorách školy dodržovali zažitá hygienická pravidla a rozumné rozestupy

Uvedená opatření budou aktualizována v souvislosti s vývojem situace

Informace ze dne 27. 8. 2021 o zápisu studentů do vyšších ročníků studia v akademickém roce 2021-22

 • zápisy studentů vyšších ročníků studiado akademického roku 2021-22 budou probíhat osobně na studijním oddělení v termínech 31. 8. - 2. 9., 7. 9. - 9. 9., 14. 9. - 16. 9. 2021 vždy v rozsahu 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00 hodin.
 • tyto zápisy jsou organizovány s ohledem na pandemickou situaci výhradně prostřednictvím rezervačního systému na adrese:

 http://fjfi.rezervace.online

 • zde se každý student musí k zápisu předem registrovat. Podrobné instrukce jsou na stránce rezervačního systému.
 • registrační systém je již v provozu, již vytvořené registrace jsou platné.
 • pokyny k zápisu jsou uvedeny zde.
 • potvrzení o studiu si každý student může stáhnout ze svého prostředí KOS.
 • podmínkou pro osobní přítomnost u zápisu je splnění protiepidemických opatření uvedených zde.
 • pro vstup do budov FJFI ČVUT platí povinnost nošení respirátorů ve všech společných prostorách.
prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
27-08-2021 16:39:09

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.