Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

Tato vyhláška uvádí přehled informací o opatřeních přijatých v souvislosti s mimořádnou situací doprovázející průběh zimního semestru akademického roku 2021-22 (sestupně podle data)

Informace ze dne 11. 1. 2022

 • Od 11. 1. 2022 je účinná aktualizace příkazu rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

Informace ze dne 15. 11. 2021 o dalším průběhu výuky v zimním semestru akademického roku 2021-22.

 • ve smyslu  příkazu rektora č. 21/2020 jsou studenti  ČVUT, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo studenti, které jsou v nařízené karanténě, povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit.
 • toto hlášení se má počínaje dnem 15. 11. 2021 provádět e-mailem na adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • v tomto hlášení se uvádí:

a) jméno a příjmení
b) studovaná fakulta ČVUT
c) dalšími kontaktované osoby z ČVUT
d) v případě ubytování na koleji - kolej, blok, místnost,
e) případné požadavky na zajištění karanténního ubytování (týká se i studentů, kteří nejsou aktuálně na kolejích ubytováni)

Informace ze dne 6. 11. 2021 o dalším průběhu výuky v zimním semestru akademického roku 2021-22.

 • byla vydána aktualizace příkazu rektora č. 21/2020
 • ve smyslu tohoto příkazu a v zájmu zachování kontaktní výuky jsou studenti povinni mít účinně nasazen respirátor v průběhu výuky vyjma vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik apod.).

Informace ze dne 27. 10. 2021 o dalším průběhu výuky v zimním semestru akademického roku 2021-22.

 • v zájmu zachování kontaktní výuky děkani ve shodě s rektorem důrazně doporučují studentům nošení respirátorů při výuce.

Informace ze dne 20. 10. 2021 o dalším průběhu výuky v zimním semestru akademického roku 2021-22.

 • platí příkaz rektora č. 21/2020
 • výuka v zimním semestru AR 2021-22 probíhá jako kontaktní dle platného rozvrhu

https://rozvrh.fjfi.cvut.cz/

 • v souladu s opatřeními vlády ČR je třeba bezinfekčnost prokazovat při akademických obřadech (promocích, imatrikulacích) a ubytování na kolejích
 • prosíme důrazně o dodržování pravidla, že všechny osoby ve společných vnitřních prostorách budov musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek
 • tato povinnost platí též při výuce formou praktik
 • výjimku z této povinnosti mají pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání formou přednášek, cvičení a seminářů
 • v souladu s čl. II, odst. (10) příkazu rektora č. 21/2020 a po konzultaci s rektorem ČVUT vedení fakulty důrazně doporučuje studentkám a studentům, aby používali respirátor též při výuce, zejména v případech, kdy není možné dodržet rozestup minimálně 2 m
 • vyučující evidují přítomnost studentů v každé formě výuky. Tato evidence se uchovává po dobu zimního semestru, pokud není využívána pro běžné studijní podmínky v rámci Studijního a zkušebního řádu ČVUT.
 • žádáme studentky a studenty, aby při pobytu v prostorách školy dodržovali zažitá hygienická pravidla a rozumné rozestupy

Uvedená opatření budou dále aktualizována v souvislosti s vývojem situace.

Informace ze dne 19. 9. 2021 o zahájení výuky v zimním semestru akademick0ho roku 2021-22.

 • v souladu s opatřeními vlády ČR byl aktualizován příkaz rektora č. 21/2020:
 • výuka v zimním semestru AR 2021-22 bude zahájena jako kontaktní dle platného rozvrhu

https://rozvrh.fjfi.cvut.cz/

 • v souladu s opatřeními vlády ČR nemusejí studenti FJFI ČVUT v prostorách školy, kde se koná vzdělávací činnost, dokládat bezinfekčnost (tedy splnění některé z podmínek „očkování-prodělaná nemoc-negativní test“) za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách v zimním semestru AR 21-22. Bezinfekčnost však je třeba prokazovat při akademických obřadech (promocích, imatrikulacích) a ubytování na kolejích.
 • všechny osoby ve společných vnitřních prostorách budov musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek.
 • tato povinnost platí též při výuce formou praktik
 • výjimku z této povinnosti mají pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání formou přednášek, cvičení a seminářů a studenti sedící na stálém místě po dobu výuky
 • výjimku z této povinnosti dále mají zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1.5 metru
 • výjimku z této povinnosti také mají studenti a akademičtí pracovníci při aktivitách, jejichž charakter objektivně neumožňuje použití ochranných prostředků (například sport).
 • žádáme studentky a studenty, aby při pobytu v prostorách školy dodržovali zažitá hygienická pravidla a rozumné rozestupy

Uvedená opatření budou aktualizována v souvislosti s vývojem situace

Informace ze dne 27. 8. 2021 o zápisu studentů do vyšších ročníků studia v akademickém roce 2021-22

 • zápisy studentů vyšších ročníků studiado akademického roku 2021-22 budou probíhat osobně na studijním oddělení v termínech 31. 8. - 2. 9., 7. 9. - 9. 9., 14. 9. - 16. 9. 2021 vždy v rozsahu 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00 hodin.
 • tyto zápisy jsou organizovány s ohledem na pandemickou situaci výhradně prostřednictvím rezervačního systému na adrese:

 http://fjfi.rezervace.online

 • zde se každý student musí k zápisu předem registrovat. Podrobné instrukce jsou na stránce rezervačního systému.
 • registrační systém je již v provozu, již vytvořené registrace jsou platné.
 • pokyny k zápisu jsou uvedeny zde.
 • potvrzení o studiu si každý student může stáhnout ze svého prostředí KOS.
 • podmínkou pro osobní přítomnost u zápisu je splnění protiepidemických opatření uvedených zde.
 • pro vstup do budov FJFI ČVUT platí povinnost nošení respirátorů ve všech společných prostorách.
prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
27-08-2021 16:39:09

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.