Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského studijního programu

V letním semestrem akademického roku 2014-2015 předmět Rétorika 00RET má omezenou kapacitu a bude vyučován jen v jedné skupině.

FJFI ČVUT proto v letním semestrem akademického roku 2014-2015 otevírá předmět

Ekonomie pro techniky 00EKOTjako další předmět ve skupině povinně volitelných předmětů Společenské vědy umístěných zpravidla v doporučených studijních plánech 2. ročníku bakalářského studia. Studenti všech oborů kromě ASI si mohou doplnit zápis tohoto předmětu v obvyklých termínech před zahájením letního semestru.

Osnova předmětu je:

 1. Úvod do ekonomie. Trh, tržní mechanismus a jeho prvky.
 2. Teorie spotřebitele. Produkční a nákladové funkce v krátkém období.
 3. Produkční a nákladové funkce v dlouhém období. Příjmy, zisk. Firma v dokonalé konkurenci.
 4. Firma v nedokonalé konkurenci.
 5. Trhy výrobních faktorů.
 6. Tržní selhání a mikroekonomická politika státu.
 7. Makroekonomické agregáty. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.
 8. Peníze a trh peněz.
 9. Hospodářský růst a cyklus. Nezaměstnanost.
 10. Inflace. Otevřená ekonomika, měnové kursy.
 11. Vnější ekonomická rovnováha. Monetární politika.
 12. Státní rozpočet, fiskální politika. Zahraničně ekonomická politika.
Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
19-01-2015 00:00:00

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.