Systémové upozornění
Hlavní informaceVyhláška

č. 07/2015

O přípravě na SZZ v roce 2016
pro studenty, kteří budou končit studium v únoru, červnu a v září 2016


SZZ ÚNOR:

Indexy ke kontrole předejte studijnímu oddělení do 21. ledna 2016.

Promoce se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2016.

Pokud se nemůžete dostavit na promoci, je nutné se omluvit na studijním oddělení.

SZZ ČERVEN:

Indexy ke kontrole předejte studijnímu oddělení do 26. května 2016.

Promoce se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2016.

Pokud se nemůžete dostavit na promoci je nutné se omluvit na studijním oddělení!

SZZ ZÁŘÍ: Indexy ke kontrole předejte studijnímu oddělení do 3. srpna 2016.

Promoce se uskuteční v úterý 18. října 2016.

Pokud se nemůžete dostavit na promoci je nutné se omluvit na studijním oddělení!

Další podrobnosti budou včas oznámeny vývěskou.

Do 14-ti dnů po SZZ odevzdejte ve studijním oddělení výstupní list a záznam o výstupní lékařské prohlídce, který v indexu provádí MUDr. Mašková. Záznam je možné nahradit samostatným potvrzením Vašeho ošetřujícího lékaře. Index Vám bude vrácen s vyznačením ukončení studia.

Studentem/studentkou jste do dne obhajoby a úspěšné SZZ. Tuto skutečnost musíte oznámit zdravotní pojišťovně a všude tam, kde byly uplatňovány studentské slevy.


prof. Dr. Ing. Michal Beneš
proděkan

Praha, 21. července 2015

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
28-07-2015 09:46:41

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.