Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského studijního programu

Zápočty za Přípravný týden získávají studenti uvedení v přiloženém seznamu. Pro zápis do indexu je třeba index předat studijnímu oddělení po skončení zápisu volitelných předmětů prvního semestru. Zápis do systému KOS provede studijní oddělení.

Studenti uvedení v přiloženém seznamu s absencí 2-3 půldne Přípravného týdne musí k získání zápočtu za 00PT v 1. semestru úspěšně absolvovat aspoň 1 písemnou práci na cvičení z matematického předmětu 01MAN, nebo 01LAL, nebo 01MAT1.

Studenti uvedení v přiloženém seznamu s absencí 4 půldne Přípravného týdne musí k získání zápočtu za 00PT v 1. semestru úspěšně absolvovat aspoň 2 písemné práce na cvičení z matematického předmětu 01MAN, nebo 01LAL, nebo 01MAT1.

Studenti s vyšší absencí než 4 půldne Přípravného týdne zápočet za předmět 00PT v akademickém roce nezískávají. Předmět si mohou zapsat v dalším akademickém roce.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
25-09-2015 18:12:10

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.