Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia

Všichni noví studenti bakalářského studia a navazujícího magisterského studia jsou povinni absolvovat školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

U studentů 1. roku studia bude provedena kontrola splnění při zápisu do letního semestru. Toto školení je nutnou podmínkou pro postup do dalšího semestru.

Vstupní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v akademickém roce 2015-16 se koná v následujících termínech:

pátek
posluchárna č. B103
4.12.2015 13:30 - 15:00
příjmení A-L
pátek
posluchárna č. B103
11.12.2015 13:30 - 15:00
příjmení M-Ž

V případě kolize s běžnou výukou může student využít jiný z uvedených termínů.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
05-12-2015 20:41:09

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.