Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

Vedení fakulty stanovuje následující pravidla pro zápis výsledků z předmětů studovaných v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

  • výkaz o studiu (index) nelze na základě zákazu vydaného rektorem v Příkazu rektora č. 11-2015 používat k zápisu studijních výsledků. Studenti si index ponechávají
  • ve smyslu znění Studijního a zkušebního řádu ČVUT (zejména čl. 8, odst. 1) se při ověřování studijních výsledků, při skládání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky student identifikuje náležitým způsobem
  • zápis studijního výsledku se provádí neprodleně do elektronického informačního systému ČVUT a do písemného záznamu nezávislého na elektronickém informačním systému ČVUT. Udělení známky za klasifikovaný zápočet nebo zkoušku v tomto záznamu student potvrdí svým podpisem. Od nejbližšího dalšího zápisu do studia se pro studenta součástí tohoto písemného záznamu stává zápisový list předmětů vystavený na studijním oddělení.

Tato pravidla platí od zimního semestru akademického roku 2015-16 a mohou být upřesněna dalšími vyhláškami.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
05-12-2015 21:12:55

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.