Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia

Všichni noví studenti bakalářského studia a navazujícího magisterského studia jsou povinni absolvovat školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

U studentů 1. roku studia bude provedena kontrola splnění při zápisu do letního semestru. Toto školení je nutnou podmínkou pro postup do dalšího semestru.

Mimořádný termín vstupního školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v akademickém roce 2016/2017 se koná

ve čtvrtek 9.2.2017 ve 13.30 hod. v posluchárně B103.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
05-02-2017 23:11:02

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.